pf 2016 Novoročný príhovor “SPOLOČNE ZA SLOVENSKO”