PEZINSKÝ FESTIVAL SLOVANSKÝCH TRADÍCIÍ (29. apríl 2017)