PEZINSKÝ FESTIVAL SLOVANSKÝCH TRADÍCIÍ

PEZINSKÝ FESTIVAL SLOVANSKÝCH TRADÍCIÍ

Občianske združenie „Pezinská akčná kopa“ v spolupráci s „Centrom voľného času“  29. apríla 2017 zorganizovali v Zámockom parku Pezinok pre rodiny s deťmi podujatie, zamerané na kultúru, umenie, folklór a tradície. Zámerom podujatia  pod názvom„ FESTIVAL SLOVANSKÝCH TRADICIÍ“ bolo dať mladým ľuďom, dobrovoľníkom a priaznivcom príležitosť realizovať svoje schopnosti a zručnosti.  V stánkoch ste mohli nájsť slovenských remeselníkov, rezbárov, keramikára, rodinu včelárov, ale aj tých čo šijú kožené a plátenne tašky, peňaženky a iné drobnosti. Na taškách ste mohli nájsť mnoho slovanských motívov, ktoré samotné vychádzajú z prírodných dejov.  V stánku Žiarislav a Bytosti ste  si mohli zakúpiť množstvo  DVD, CD s hudobným žánrom, ktorými sa prihovárajú a komunikujú s verejnosťou. Taktiež ste tu mohli nájsť aj knižnú publikáciu, ako je napríklad známa kniha „Návrat Slovenov v duchu a slove“.

 Veľkým záujmom verejnosti bolo aj prispieť svojim podpisom na petičných hárkoch – „Petícia  za ústavnú ochranu pôdy so štyrmi zemskými požiadavkami“

Festival Slovanských tradícií nadväzoval na predchádzajúce 3 ročníky. Samotný program mal štyri nosné línie a to: Prednášky na tému histórie kraja, remesiel a tradícií; Tvorivé dielne a workshopy pre deti aj dospelých, práca s prírodným materiálom; Detský kútik;  Koncerty hudobnej ľudovej tvorby, piesní a tancov od  hudobných skupín:  Prastrom * Folklórny súbor Magdalénka * kapela Pani času*  pesničkár a spevák  -Jano Svetlan Majerčík * hudobná skupiny Žiarislav a Bytosti.

Počas festivalu prebehlo aj stavanie mája. V slovenských tradíciách stavanie májov predstavuje mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavajú z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

Festival sprevádzalo  pekné slnečné počasie, kde ste sa mohli stretnúť v parku  s voľne pohybujúcimi sa pávmi. K dispozícii boli  stánky s občerstvením a  dobré, chutné a zdravé čajíky. SPOLOČNE ZA SLOVENSKO veríme, že takéto podujatia sa budú organizovať čoraz viac, aby sa  naše deti  dozvedeli viac o Slovenskej kultúre a tradíciách.

Fotogaléria TU