Pes najvernejší priateľ človeka má ísť na reťaz.

Pes najvernejší priateľ človeka má ísť na reťaz.

Nove pravidla, ako pristupovať k voľnému pohybu psov, sú v druhom čítaní na júnovú (2017) schôdzu v parlamente. Má schváliť zákon o obmedzení pohybu psov. O tom, kde pustíte z vôdzky vášho domáceho miláčika, by mohli podľa návrhu o voľnom pohybe psov rozhodovať poslanci obcí a miest. 

Súčasný zákon hovorí, že obec môže všeobecne záväzným nariadením (VZN) vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa (bez vôdzky) zakázaný a miesta, kde je zakázaný vstup so psom (na vôdzke).

Podľa poslancov a predkladateľov novely zákona č. 282/2002 Z. z.,  z Most -Híd Petra Antala, Gábora Gála a Eleméra Jakaba sa to ma zmeniť k úplnému zvratu a nastaviť  pravidla opaku, kde obec v rámci intravilánu určí, že pes môže mať voľný výbeh.

Obce a mesta nie sú schopné osadiť tabuľky zákazu voľného pohybu psov a pre ich lajdáckosť, teraz budú musieť trpieť aj naši psíci, ktorí nemôžu za bezohľadnosť ľudí, ktorí nás zastupujú v obecných zastupiteľstvách.  

Tu je oprávnená otázka na našich politikov: Načo občan platí dane  z nehnuteľnosti a daň za psa, z ktorých žijú naši zástupcovia v našich obciach a mestách?, keď je potrebná takáto zmena zákona?  Na pokračovanie ich lajdáckosti, nezákonnosti a obmedzeniu slobody hry a výbehu najvernejších priateľov človeka?

Žiarsky primátor Peter Antal sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Most- HÍD, pričom nahradil poslanca Gabriela Csicsaia, ktorý sa stal štátnym tajomníkom. Z pozície poslanca NR SR chce Antal presadzovať riešenia viacerých problémov, s ktorými sa pri výkone samosprávy borí vo svojom meste. Teraz jeho neschopnosť, nevedomosť a jeho pokrytectvo k psíkom chce rozšíriť na celé Slovensko.

Koaliční poslanci tvrdia, že obce a mestá v súčasnosti v mnohých prípadoch a celkom logicky vymedzujú plochy, kde je voľný pohyb psa povolený, nakoľko vychádzajú zo skutočnosti, že je nežiaduce, aby v priestore prístupnom verejnosti bol v zastavanom území povolený voľný pohyb psa. Zároveň však veľká väčšina obcí vo VZN zakazuje voľný pohyb psov v celom svojom zastavanom území. “Takéto VZN sú však v rozpore so súčasným zákonom, ktorý vyžaduje, aby obce vymedzili a zároveň aj označili miesta, kde je takýto zákaz,” vysvetľuje Most-HÍD.

Takéto zľahčovanie a prijímanie VZN s celoplošným zákazom voľného pohybu psíkov  v meste, alebo obci je v rozpore so zákonom a preto oprávnene nahnevaní občania podávajú podnety na Generálnu prokuratúru  a táto ruší nezákonne prijate VZN o celoplošnom voľnom  pohybe psíkov.  Tu je kameň úrazu, zľahčovanie neznalosti zákona.

Pre neznalosť zákona našich zástupcov v obciach a mestách si chcú zľahčiť svoju neschopnosť plniť si zákonné povinnosti a nahradiť súčasný platný zákon jeho zmenou, kde môžu kľudne zostať nečinní , lebo prijať zákon na celoplošný zákaz voľného pohybu psov je jednoduchší ako obmedziť len miesta tabuľkami „ Zákaz voľného pohybu psa. Ako keby nestačilo dosť obmedzovaní slovenských občanov za slobodu názoru, tak teraz pokračujeme ďalšími obmedzeniami slobody aj pre tých, čo sa nevedia brániť – najvernejší priatelia človeka.  Psíci budú musieť byť stále uviazaní a môžeme ich pustiť len na vyhradených miestach, ktoré nie sú ani poriadne vybudované za naše dane v našich obciach a mestách! Aj budované výbehy v mestách sú tak malé, že sa tam bude robiť poradovník. Šialená predstava!

Každý psík sa potrebuje socializovať a hrať sa so svojimi prirodzenými priateľmi. Stretnutie psíkov, spoločná hra je ich prirodzený svet. Je  dôležité, aby sa majitelia svojich psíkov stretávali a dopriali svojim štvornohým priateľom ich psiu hru a zábavu. Mať psíka znamená, mať skutočného a oddaného priateľa. Keď má človek úzkosť, nudný či beznádejný deň, toto všetko sa zmení, keď sa váš štvornohý priateľ na vás vrhne, krúti chvostíkom a od radosti vyštekne pri každom vašom návrate domov. Je verným strážnikom vášho domova počas vašej neprítomnosti. Je jediným nesebeckým priateľom, ktorého môže človek na tomto svete nájsť a jediný, ktorý vás nikdy nezradí a neprejaví nevďak či zradu. Preto je dôležité, aby sme aj my svojmu psíkovi opätovali jeho priazeň láskou a dali mu tiež pocit, že nie sme sebci a doprajeme tiež naším štvornohým priateľom sa pohrať, pobehať si s ďalšími psíkmi. Keď sa stretnú psíci na vychádzke môžeme vidieť, že ich radosť je veľmi veľká, lebo je to ich prirodzená potreba socializácie a zábavy. Proste aj psíkovia majú právo na svoj svet. Podľa Antala z Most- HÍD sú asi psíkovia krvilačne šelmy, ktoré patria na vôdzku  alebo reťaz.

Niekomu, kto tu chce zmeniť zákon a očakáva od toho nápravu pomerov možno odkázať len jedno. Ak ste sa nenaučili správne a dôsledne využívať zákon doterajší (vcelku dobrý), nenaučíte sa používať ani zákon nový!

Prečo obciam a mestám, ktoré samotne konali nezákonne, protiústavne teraz dávame možnosť na obmedzovania našej slobody a slobody našich verných priateľov- psíkov?

Ak si niekto myslí, že obmedzovaním slobody a reštriktívnou politikou, ktorou chcú riešiť zákaz voľného pohybu psov na voľnom priestranstve, kde nie je zákaz voľného pohybu psíkov sa  zmenia pomery medzi psičkármi a nepsíčkarmi,  tak sú na omyle, lebo psík, ktorý je obmedzený, tak v ňom prirodzene stúpa agresivita, tak ako aj u ľudí.

Reštrikciou sa vyvolajú problémy nové, možno ešte väčšie, než sú tie, ktoré chceli týmto návrhom zákona Most- HÍD zmeniť a má sa schváliť na júnovej schôdzi NR SR!

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO vyzývame  všetkých rozumných ľudí, teda aj poslancov NR SR, aby  zamedzili prijatiu novely zákona, ktorú navrhol Antal z Most- HÍD a ide do druhého čítania na júnovej schôdzi NR SR.

Správy TA3 o obmedzení voľného pohybu psíkov  – TU!