Občianska sebaobrana: KAUZA ĎURICA

Občianska sebaobrana: KAUZA ĎURICA

Prečo poslanec NR SR a historik Anton Hrnko klamal.

Medzinárodne uznávaného historika, pána profesora Milana Ďuricu zrazu nečakane navštívili traja policajti v civile. Hoci do jeho bytu nevstúpili, vyznelo to ako zastrašovanie zo strany štátu. Toho štátu, ku vzniku ktorého sa pán Ďurica celou váhou svojho spoločenského postavenia v zahraničí pričinil. Podľa svedectva, do domu, kde profesor býva, neželaných návštevníkov vpustila domovníčka. Hľadali vraj riaditeľa Ústavu dejín kresťanstva dp. J. Košiara. Policajti zo špeciálnej jednotky následne odišli. Toto počínanie má znaky zastrašovania a psychického teroru, podobne, ako mali kedysi návštevy ŠTB u občanov prenasledovaných komunistickým režimom, alebo predtým návštevy Gestapa z nacistického režimu. 

Nepríjemné až čudne zaujímavé na tom je, že člen SNS (vraj Slovenská národná strana) a takisto historik, dnes aj poslanec NR SR za koalíciu, v nedeľu 5. 2. v TV relácii O 5 minút 12 poprel, že by sa niečo také stalo. Pritom kedysi ho s pánom Ďuricom spájala nielen profesionálna, ale aj názorová príbuznosť.

Hrnko však zrazu akosi vykypel z hrnca. Len pár dní po tom, čo ho zastavili dopravní policajti a vzali mu vodičské oprávnenie… Súvislosti sú vždy viac či menej viditeľné, hoci chcú byť skryté. Sediac vedľa ministra vnútra Kaliňáka Hrnko servilne poprel, že by podriadení ministra molestovali medzinárodne známu osobnosť!

Pri šikanovaní profesora Ďuricu išlo zrejme o policajtov z novovytvorenej jednotky, ktorí vraj majú pracovať na problematike extrémizmu a terorizmu v takzvanej Národnej jednotke boja proti terorizmu a extrémizmu, ktorú 2. 2. 2017, teda deň po jej vytvorení predstavil premiér Robert Fico. Národná jednotka boja proti terorizmu, ktorá spadá pod NAKA, tak začala svoju činnosť veľkým šliapnutím vedľa, ba až krokom do priepasti… Dátum jej vzniku 1. 2. 2017 sa zapíše do dejín novodobého Slovenska čiernym písmom. Dôkazom je, že už sotva pár dní od svojho vzniku, zaoberá sa nie tým, čím by sa mala podľa svojho názvu, ale šikanuje starého človeka! Ale fuj! Toto je zdanlivo nebadané, ale veľmi výstražné a zo strany štátu aj výhražné gesto: Neopovažujte sa mať vlastný názor, a ak si to už dovolíte, nesmiete ho šíriť! Totalita ako vyšitá.

Profesor Milan Ďurica je historik, známy aj dnešnému koaličnému zlepencu oficiálne nevyhovujúcim pohľadom na prvý Slovenský štát a na osobu vtedajšieho prezidenta Dr. Jozefa Tisa. V jeho knižnici, vzhľadom na jeho zameranie sa iste nájde dostatok tzv. extrémistickej literatúry o období druhej svetovej vojny a o Slovenskom štáte. Profesor Ďurica sám je autorom viacerých kníh, ktoré možno budú označené na základe noviel trestného zákona z dielne Lucie Žitňanskej o boji proti extrémizmu rovnako.

Nie je zatiaľ jasné, prečo policajti hľadali kňaza a riaditeľa Ústavu dejín kresťanstva dp. J. Košiara. Niektorí si myslia, že ide o zastrašovanie katolíckej cirkvi. Svoje stanovisko poskytol aj kňaz Ján Košiar. O návšteve policajtov v civile sa dozvedel až sprostedkovane. “Viem o tom z médií, z internetu, tak musím počkať na ďalší vývoj. S profesorom Ďuricom spolupracujem vyše tridsať rokov. A je to pre mňa veľká česť,” vyslovil sa dp. Košiar.

K policajnej návšteve profesora Ďuricu sa vyjadril aj Anton Čulen, ktorý ako vtedajší kandidát na post ombudsmana verejne v TV povedal: “Podľa výpovede pani opatrovateľky, bolo na odznakoch označenie Kriminálna polícia. Dôvodom tej návštevy bolo zrejme vydanie kalendára z príležitosti 70. výročia justičnej vraždy prezidenta SR Dr. Jozefa Tisa. Kňaza Jána Košiara polícia zatiaľ znovu na mieste jeho pobytu nehľadala.” Anton Hrnko teda buď vedome klamal, alebo je absolútne mimo, približne tak, ako keď mu policajti brali vodičské oprávnenie…

Ale vráťme sa k pánovi Ďuricovi. Kto je, lepšie povedané, mal by byť pre Slovensko pán profesor? Milan Ďurica bol za svoju vedeckú a kultúrnu činnosť vyznamenaný najvyšším občianskym vyznamenaním Veľkého dôstojníka Radu za zásluhy Talianskej republiky, ktorý prevzal z rúk prezidenta Talianska. Rímska Accademia Teatina per le Scienze ho poctila titulom čestného akademika. Profesor Milan Stanislav Ďurica bol členom mnohých medzinárodných vedeckých asociácií, s ktorými stále spolupracuje.

Milan Stanislav Ďurica sa narodil v roku 1925 v Krivanoch. Slovenský historik, univerzitný profesor teológie a historických vied, publicista a prekladateľ žil až do roku 1998 v Taliansku. Štrnásť rokov pôsobil na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne i Ríme, 35 rokov na historickej Univerzite v Padove a 12 rokov pôsobil na Slovensku, na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako odborník na históriu Slovenska sa profesor Ďurica venuje predovšetkým moderným slovenským dejinám, hlavne obdobiu prvej Slovenskej republiky.

V roku 1990 bol profesor Milan Ďurica Predsedníctvom Slovenskej národnej rady vymenovaný za zahraničného experta Komisie historikov na vypracovanie odborných štúdií k dejinám Slovenska 20. storočia. Od roku 1993 pôsobil ako profesor Cirkevných dejín na Cyrilo – Metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. V tom istom roku založil Ústav dejín kresťanstva na Slovensku v Bratislave. V roku 1997 sa stal členom Vedeckej rady Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví Ministerstva kultúry SR, v roku 2002 členom Akademického senátu Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a v roku 2006 členom Vedeckého kolégia Historického ústavu Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Profesor Milan Ďurica bol ako teológ vymenovaný pápežom Jánom XXIII. za poradcu Prípravnej komisie 2. Vatikánskeho koncilu. Spolupracoval na šiestich talianskych, nemeckých a latinských encyklopedických dielach. Bibliografia jeho prác predstavuje 1700 publikácií vydaných v ôsmich jazykoch.

Prečo bolo treba tohto erudovaného odborníka a dnes už skutočne starého pána vystaviť politicko – policajnému šikanovaniu? A prečo to poslanec NR SR Anton Hrnko pred kamerami v prítomnosti ministra vnútra R. Kaliňáka poprel? Nuž, to sa dá len predpokladať, ale pekné ani pravdivé jeho vyjadrenie nebolo… Hrnko je v parlamente oficiálne za tzv. SNS. Pravdivo treba tomu pánovi povedať, že je tam za farizejov a sám sa ním aj svojím popretím kauzy Ďurica stal. Škoda…