Občianska politika pre všetkých Slovákov – „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“

Občianska politika pre všetkých Slovákov – „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“

Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.koaliciaFINAL

Prekážky treba rozbiť, a nie sa im poddávať.

Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte!

Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem!

Napred! – to je právo na život!

Napred! – to je slobodnú mať vlasť!

Slovensko parí nám a Slovenský občan musí byť  vo svojej vlasti pán!

Ak budeme žiť svorne a vzájomne si budeme pomáhať, budeme silní a nijaký nepriateľ nás nepremôže.

Ak však budeme nesvorní, budeme sa hádať a Slovensko sa podelí na kúsky, nepriateľ nás poľahky ako ten prút osamotený  premôže a my Slováci zahynieme.

Je čas spojiť všetky sily a hrdo sa postaviť za svoju rodinu a svoju vlasť.