O velikánovi slovenského národa M. R. Štefánikovi (3)