O tričku s nápisom “NA STRÁŽ“ rozhodoval Najvyšší súd SR

O tričku s nápisom “NA STRÁŽ“ rozhodoval Najvyšší súd SR

Vo veci trička s nápisom „NA STRÁŽ“, ktoré mal oblečené Rudolf Steigauf na verejnom zhromaždení „ZA MIER“ v Bratislave 30. marca 2017, bol obvinený zástupcom Úradu špeciálnej prokuratúry a stíhaný vyšetrovateľom Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej protiteroristickej Jednotky, Expozitúra Bratislava pre prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 ods. 1 Trestného zákona v súbehu s prečinom prechovávania extrémistickych materiálov podľa § 422c Trestného zákona „Prechovávanie extrémistickych materiálov“.

Zastupujúca prokurátorka žiadala o vzatie obvineného do väzby z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. „ Obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil.“

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, JUDr. Ján Hrabala, v trestnej veci proti obvinenému podľa § 72 ods. 3 Trestného poriadku nevyhovel návrhu prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a prepustil obvineného na slobodu. O dôvodoch odmietnutia väzby informovala iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO v článku: Súd o väzbe za tričko s nápisom „NA STRÁŽ“ pokračuje na NS SR – TU!

Proti uzneseniu zo dňa 1. apríla 2017 Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica zastupujúca prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry – podala SŤAŽNOSŤ.

Celé konanie o vzatí do väzby obvineného Rudolfa Steigaufa sa tak dostalo pred Najvyšší súd SR, ktoré sa konalo 6. apríla 2017 o 14 hodne.

Najvyšší súd SR, ktorý rozhodoval o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálneho prokuratúry – Generálnej prokuratúry SR proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica zamietol a nechal Rudolfa Steigaufa na slobode.

Najvyšší súd SR vydal uznesenie o nevzatí obvineného do väzby, ktoré v krátkosti odôvodnil na pojednávaní nasledovne: Najvyšší súd po preskúmaní spisového materiálu sťažnosť prokurátora nie dôvodná. Súd zistil, že v minulosti za obdobné tričko v roku 2014 a predmetné tričko 2016 boli obvinenému Rudolfovi Steigaufovi taktiež vzaté orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré mu boli neskôr vrátené a bez vznesenia obvinenia. Táto skutočnosť je základom pre pochybnosť či obvinený Rudolf Steigauf mohol vedieť, vedel, chcel a teda konal úmyselne v súlade so znakmi príčinou §422 ods.1 a § 442 písm. c) Trestného zákona. Je zrejme, že orgány činné trestnom v konaní nemajú jednoznačne vyjasnené či nosenie trička s nápisom „NA STRÁŽ“ ide o prečin v súlade s trestným zákonom, keď v obdobiach 2014 a 2016 za tento prečin zastavili uzneseniami trestné stíhanie voči Rudolfovi Steigaufovi. Písomné odôvodnenie Najvyšší súd SR zašle obhajobe, obvinenému a Úradu špeciálnej prokuratúry. O ďalšom priebehu tohto konania Vás budeme naďalej informovať.

Na dôvažok predseda senátu NS SR povedal mimo samotného odôvodnenia, odporúčanie prokurátorovi, aby prehodnotil a uvážil podanie na Ústavný súd SR, či ustanovenie § 422 ods.1 Trestného zákona je v súlade s Čl. 26 ods. 2 Ústavy SR.

Na túto tému sa dozviete viac z článkov:

Šokujúci počet základní NATO na Slovensku a svojvoľné zatýkanie za tričko “NA STRÁŽ” – TU!

Aktuálne perzekúcie občanov SR – Rozhovor pre rádio Slobodný vysielač – TU!

Zatýkanie Rudolfa Steigaufa za tričko s nápisom na stráž – TU!

Za tričko s nápisom na „NA STRÁŽ“ sa bude rozhodovať o väzbe Rudolfa Steigaufa 01.04.2017 o 15.00 h na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica- TU!

Rudolf Steigauf po brutálnom zatknutí, opäť na slobode – TU!

Súd o väzbe za tričko s nápisom „NA STRÁŽ“ pokračuje na NS SR – TU!