O čom sa Jozefovi Tisovi zrejme ani nesnívalo… (1)

O čom sa Jozefovi Tisovi zrejme ani nesnívalo… (1)

„Šiesteho apríla 2018 bola v skorých ranných hodinách zničená pamätná tabuľa na priečelí rodného domu prezidenta prvej Slovenskej republiky ThDr. Jozefa Tisa. Neznámy páchateľ využil neprítomnosť mestskej polície, ktorá bola práve na výjazde, a niekoľkými údermi kladivom alebo obdobným predmetom spôsobil rozbitie tabule a poškodenie bronzovej busty,“ porozprával pozorný pocestný.

Ako a kto objavil, že došlo k tomuto vandalskému činu?  No predsa mestskí policajti, ktorí si po svojom návrate zničenú tabuľu všimli a zaistili úlomky. O niekoľko hodín sa na miesto činu dopravil správca domu, ktorý podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Po vykonaní obhliadky miesta činu štátnou políciou zvesil správca domu aj ostatné úlomky, ktoré ostali pripevnené na dome. Podľa odhadu odborníkov, páchateľ svojím činom spôsobil škodu najmenej vo výške 1 000 eur.

Spôsob, ktorým niektorí ľudia demonštrujú svoj odpor voči našej histórii a štátnosti, nás presviedča, že slovenský národ je aj po páde komunistickej totality stále pod vplyvom pokriveného výkladu slovenských dejín a cudzích záujmov. Nádej nám však dávajú všetci, ktorí tento čin odsúdili a vyjadrili ochotu prispieť na obnovu pamätnej tabule a rodného domu prvého prezidenta…

Jozef Tiso ako kňaz a politik nemohol ako mladý človek tušiť, že sa raz stane prezidentom prvej Slovenskej republiky. Nemohol ani tušiť, že raz bude hanebne znesený zo sveta popravou obesením. No určite by sa mu iba v najhorších snoch mohlo prisniť, že ešte aj pamätná tabuľa na jeho rodnom dome v Bytči sa dokonca vyše sto tridsať rokov po jeho narodení stane obeťou hlúpych vandalov…