Novoročný exekučný darček

Novoročný exekučný darček

Rozbujnená štátna agenda okolo exekúcií sa nezmenší, iba dostane novú formu. Na novom pracovisku Okresného súdu (OS) v Banskej Bystrici sa budú už v priebehu januára zapracovávať prví sudcovia a dve desiatky vyšších súdnych úradníkov, ktorí budú mať na starosti agendu súvisiacu s novozavedeným platobným rozkazom. Prináša ho nový zákon o upomínacom konaní, ktorý vstúpi do účinnosti od 1. februára 2017.

Ak si niekto sľuboval od súčasnej vlády, že pomôže ľuďom, ktorí sa dostali pre rôzne dôvody do exekučných labyrintov, tak sa mýlil. Podľa Parkinsonovho zákona, úradník A vyprodukuje úradníka B, a ten potom úradníka C. Čiže namiesto jedného byrokrata je ich viac, ale efekt sa nedostaví. Tak je to aj s novým centrálnym exekučným úradom. Nový typ platobného rozkazu by vraj mal zrýchliť a zefektívniť proces vymáhania peňažných pohľadávok. Ak áno, tak štát opäť nepomáha občanom v problémoch, ale rieši svoje byrokratické záujmy. Exekučný súd bude agendu vybavovať celoslovensky popri exekúciách. „Od 1. februára začína byť účinný zákon o upomínacom konaní a tam predpokladáme dvoch sudcov a 20 vyšších súdnych úradníkov, a to sú ľudia, ktorých máme, čiže tí nastúpia v januári s tým, aby sa v priebehu januára zapracovali,“ priblížila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).

Na exekučnom súde má pôsobiť už na začiatku až 149 pracovníkov. Deväť nových sudcov vybrali na výberovom konaní v novembri. V decembri uskutočnili prvé kolo výberu vyšších úradníkov, podľa Žitňanskej úspešné. Od 1. apríla má pracovisko začať vybavovať exekučnú agendu. Sudcovia a úradníci, ktorí ju budú mať na starosti, nastúpia od marca, aby sa v priebehu toho mesiaca zaučili. „Napriek tomu, že na začiatku boli veľké obavy práve z personálneho obsadzovania, zatiaľ to vyzerá veľmi nádejne, že to dokážeme obsadiť k termínom tak, aby mohol ten súd fungovať,“ skonštatovala ministerka. Nuž, či jej nadšenie majú zdieľať aj ľudia v problémoch, to je nejasné…

Úplne šokujúco v týchto súvislostiach pôsobí fakt, že Okresný súd Banská Bystrica prenajal pre nové pracovisko časť súkromnej výškovej administratívnej budovy v mestskej časti Radvaň. V minulosti tam sídlil ajneslávne známy Drukos, ktorý pôsobil i ako nebanková spoločnosť. Ministerka v tom nevidí žiadnu symboliku. „Strašne rada by som mala priestor, ktorý nemá žiadnu minulosť, nebolo to však možné,“ uviedla Žitňanská. Priestory štátu, ktoré sú k dispozícii v Banskej Bystrici, podľa nej nebolo možné v daných časových rámcoch pripraviť, nakoľko sú v zlom stave a vyžadujú veľkú investíciu. Veru, občas to tak býva, keď sa niečo šije príliš horúcou ihlou…

Štát získal súkromné priestory na desať rokov, do roku 2026. Na začiatok sú prenajaté kancelárie na prízemí, druhom a treťom poschodí, neskôr k nim pribudnú aj priestory na prvom, štvrtom, šiestom, siedmom a ôsmom poschodí. Za úvodných 1086,18 štvorcových metrov bude OS Banská Bystrica platiť mesačné nájomné 4453,34 eura bez DPH, plus úhradu za služby vo výške 1251,25 eura bez DPH. Celková hodnota zmluvy je 2, 029 milióna eur. Otázka znie, či štát musí platiť z našich peňazí súkromníkovi za priestory, ktoré by iste mohol nájsť aj niektorej štátnej budove v meste Banská Bystrica. Čo sú toto za čudné móresy a choré zárobky pre súkromníkov? Toto má byť nekorupčné správanie? Je jasné, že na úkor štátu opäť zarobil niekto blízky niekomu z koaličných politikov…