Novoročné rozprávkové Slovensko.

Novoročné rozprávkové Slovensko.

Prelom rokov 2016/2017 – Silvester sme sa rozhodli stráviť s našimi priateľmi v malebnej, rozprávkovej dreveničke v Čičmanoch. Pri príležitosti osláv nového roku 2017 spájané s 24. výročím obnovenia / vzniku Slovenskej republiky, sme sa rozhodli vystúpiť  aj 01. januára 2017 na Strážov.

Z historického medzníka Strážovské vrchy  boli vraj významným strážnym miestom, odkiaľ dymové signály oznamovali turecké vpády na Považie. Masív Strážova tvorí päť vrcholov, najvyšší z nich „Strážov“ je vo výške 1 213 m, najnižší (severný) meria 1 001 m. Strategicky významné vrchy, ktorých úlohou bolo bdieť nad dôležitými vojenskými a obchodnými cestami, odvodzovali svoje meno od tohto ich poslania, strážnej služby. Či už to bolo v skutočnosti, alebo len vo vybájených predstavách a povestiach, odvtedy sa mnohé hrdia názvami ako Stráž, Strážna, či Strážov. Dokonca niektoré z nich dali meno aj celému pohoriu „Strážovské vrchy“. Vrch Strážov leží medzi obcami Čičmany a Zliechov.

Čičmany sú najjužnejšia a zároveň najvyššie položená obec Žilinského okresu. Rozložená je v plytkej kotline Strážovských vrchov pri pramení rieky Rajčianky. Časť obce je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu a približne tretina domov je národnou kultúrnou pamiatkou ľudovej architektúry. Jedinečná výzdoba dreveníc podľa miestnych tradícií navyše dodáva celkovému charakteru nádych rozprávkovosti.  Niet preto divu, že si tu našla sídlo národopisná expozícia opisujúca ako miestne stavebné umenie, tak i zvyky, tradície či ľudový odev a folklór.  

Fotogaléria:

Čičmany  TU 

Strážov TU