Nové náhubky a obojky

Nové náhubky a obojky

Slovenský parlament, teda NR SR prijala v októbri roku 2016 novelu trestných kódexov o extrémizme. Zmenu trestného zákonníka zahrnulo ministerstvo spravodlivosti do nového zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z pohľadu ústavnosti problémovú novelu na pôde parlamentu obhajovala slovami:
„Pre mňa je a bude každý človek rovný v dôstojnosti a právach a som presvedčená o tom, že demokratický štát musí zabrániť tomu, aby extrémnym využitím práv a slobôd bola odstránená podstata toho, na čom demokratická spoločnosť spočíva.“ Lenže ministerka zabudla vysvetliť, čo to v právnej praxi a v rámci ľudských práv znamená tzv. podľa nej extrémne využitie práv a slobôd… A to je silná káva – lebo to zapácha tým, že politička, ktorá má strážiť dodržiavanie zákonov, chce zákony nielen meniť, ale ich vlastne aj porušovať v rozpore s Chartou ľudských práv.

Veď predsa sloboda je nedeliteľná!

Alebo podľa Žitňanskej je sloboda iba pre tých, čo pritakávajú mocným? Takéto vyjadrenia by mali monitorovať ľudsko-právne organizácie a treba to pertraktovať aj v zahraničí. Mimochodom, L. Žitňanská prešla širokým spektrom náručí politických partnerov od členstva v SDKÚ cez Most až po koaličnú vládu s Ficom a Dankom, hoci stranám Smer a SNS donedávna nevedela prísť na meno. Zrazu je všetko inak. V mene boja proti tzv. extrémizmu neváhajú politici extrémne útočiť na základné práva a slobody a teda je otázka, či nekonajú protiústavne a protidemokraticky…

Z odbornej stránky sa vtedy k novele vyjadril aj sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. Človek ho nemusí mať rád, ale občas si ho treba vypočuť, lebo jeho skúsenosti sú ozaj bohaté. Podľa neho „ministerka už dlhšie avizovala potrebu zmeny stíhania trestných činov extrémizmu a rasizmu a na tento cieľ pripravila aj novely trestného zákonodarstva. Nevedno prečo nepripravila samostatné novely trestného zákona a poriadku.

Teraz pripravila tieto novely iba ako príklep k inému zákonu o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia. Ide o tzv. nepriamu novelizáciu. Zrejme tak urobila preto, lebo sa obávala diskusie a oponentúry k tejto novele trestného zákona. Poslanci v parlamente jej tieto novely schválili.“

Rezort spravodlivosti sa podľa niektorých právnych expertov okrem jasnej politickej manipulácie dopustil aj štyroch profesionálnych nezrovnalostí. Ide o zavádzanie postihovania slobody slova, prejavu a myslenia. Rozširujú sa právomoci špeciálneho súdu. Tretie faux pas je, že ministerka avizovala zriadenie osobitného znaleckého útvaru na posudzovanie extrémizmu. Štvrtý problém – asi najvážnejší, že novely môžu byť v rozpore s Ústavou SR.

Naša ústava, trestný poriadok, ale aj Európsky dohovor jasne hovoria, že platí princíp prezumpcie neviny. To znamená, že štát musí dokázať páchateľovi vinu, a nie páchateľ má dokazovať svoju nevinu. Nový princíp prezumpcie viny obráti naruby celé trestné zákonodarstvo. Nikto si nebude istý, či zajtra nebude musieť dokazovať, že nechcel, ani nezamýšľal spáchať trestný čin. Ministerka Žitňanská odôvodnila novelizáciu trestného zákona zníženou objasnenosťou trestných činov extrémizmu. Prekvapujúco to zdôvodňovala znižovaním efektivity objasňovania zo strany polície. Ak toto sa malo stať dôvodom na kriminalizáciu slobody slova, tak prečo pani Žitňanská neiniciovala vo vláde prijatie krokov na zvýšenie odbornej spôsobilosti vyšetrovateľov polície? Keď sa má zvýšiť objasnenosť, tak sa musí zvýšiť kvalita policajného zboru, a nie zákonodarstvo. Žitňanská tiež chce zriadiť osobitný útvar na znaleckú činnosť v oblasti extrémizmu.

V tejto súvislosti je zaujímavý aj názor bývalého ministra a politického partnera Žitňanskej, exposlanca D. Lipšica. Ten jej novely nazval katastrofou, ktorá sa prejaví aj v prenasledovaní za politický názor. Mnohí ľudia hovoria, že niektorí prezieraví politici s podnikateľskými zámermi už zakladajú firmy na výrobu a predaj nových náhubkov a obojkov. Mali by byť súčasťou „prevýchovy“ občanov, ktorí sa musia nielen v tomto štáte, ale v celej EÚ obávať o svoje slobody a práva a musia sa vážne báť, že dokonca len pomyslenie si iného názoru ako je mainstreamový bude v rámci prezumpcie viny považovaný za trestný čin. Toto nedokázal vymyslieť ani Orwellov Veľký brat… Mali by sme vari zabudnúť na slobodu a demokraciu, lebo sa tu chystá taká totalita, aká ešte nebola?!