Národné sily na Slovensku. Rozpad alebo záchrana? – hlavnespravy.sk, 19. júl 2016

Národné sily na Slovensku. Rozpad alebo záchrana? – hlavnespravy.sk, 19. júl 2016

Nacionalizmus treba vidieť z tej pozitívnej stránky, kde príslušníci jedného národa majú právo spojiť sa a vytvoriť si suverénny národný štát. Slovensko potrebuje hájiť svoje národné práva! Súčasná doba ukazuje, že zvrchovanosť Slovenská je už len na papieri a dostalo sa pod nadvládu skupín ľudí zo zahraničia prostredníctvom Bruselu a Washingtonu. Samotné členstvo Slovenskej republiky v EU a NATO je postavené na menšinovom hlasovaní, ktoré neberie na zreteľ skutočné potreby slovenského občana.
Stáli sme sa akousi len pred záhradkou, po ktorej sa šliape cudzou nohou.
Skutočný vlastenec – národniar či nacionalista oprávnene vidí svoju Ideológiu a politiku založenú na presvedčení o výnimočnosti vlastného národa, bojujúca proti cudzej nadvláde, sledujúc národné záujmy, pričom medzinárodnú politiku treba skôr vidieť na medzinárodnej spolupráci – na všetky svetové strany a nie v útlaku Slovenska a jej občanov.
Slováci by mali začať naozaj rozmýšľať na spojení v jednotnú silu proti súčasnému prehnitému systému, ktorý zapredal nás všetkých do područia cudzieho kapitálu, ale začať budovať Slovensko – štát v prospech všetkých občanov Slovenska.
Už musí skončiť byť len “JA”, ale musíme byť “MY”!
Občiansko- politická iniciatíva “SPOLOČNE ZA SLOVENSKO” sa snaží o zjednocujúce prvky medzi národniarmi – nacionalistami, avšak je to niekedy veľmi náročné, nakoľko povahové vlastnosti sú zväčša rozdielne, aj keď ide o spoločný cieľ – silné Slovensko v prospech slovenských občanov.
Veríme, že cieľ lepšieho Slovenska sa aj medzi nami (srdcom vlastencami, či ak chcete nacionalistami) nájdu spoločné ciele a zahodí svoje len JA, JA a vznikne silná národná scéna, ktorá vyvedie Slovensko z okov Brusel a Washingtonu, vrátane skoncovania vládnucej garnitúry, ktorá zradila svojho občana a zapredala Slovensko a Slovákov bezcharakterne do cudzích rúk. Práve preto vznikla aj iniciatíva “SLOVEXIT”, ktorú nájdete na web stránke : www.slovexit.sk
Roman Ruhig

Národné sily na Slovensku. Rozpad alebo záchrana?