Národ a Slovenská vlasť – potláčanie Slovenskej identity pri Pietnej spomienke za „Prvého Slovenského prezidenta Dr. J. Tisa“

Národ a Slovenská vlasť – potláčanie Slovenskej identity pri Pietnej spomienke za „Prvého Slovenského prezidenta Dr. J. Tisa“

Pozvanka-Tiso16.apríla 2016 sme sa stretli k piete za nášho prvého Slovenského prezidenta PhDr. Jozefa Tisu, ktorého osemnásteho  apríla 1947 justične zavraždili a dokončili popravu na dvore bratislavskej väznice. Išlo o jednu zo smutných tragédií, ktoré tak často postihujú osudy bojovníkov za slobodu Slovákov. Pod popravu sa podpísala zradná benešovsko-boľševická kľuka nenávidiaca slovenský národ a jeho štátnosť. Sám E. Beneš, ktorý bol počas vojny v exile vyslovil  známu vetu „Tiso musí viset“. Trest smrti pre Tisa oficiálne žiadal od Stalina ešte v decembri 1943, no reálna možnosť jeho presadenia sa mu naskytla až po vojne.

Jozef Tiso sa stal nástupcom Andreja Hlinku, vytrvalého a zoceleného obrancu práv Slovákov. A. Hlinka bol jeho vzorom. Slovenský ľud miloval svojho prezidenta a preukázal Tisovi svoju prítulnosť aj v čase jeho politického pádu. Všetci ľudia malého, usilovného národa verili práve tak, ako vtedy mladý duchovný, keď sa chopil vážneho činu, pre ktorý  obdržal tvrdý súdny výrok, že majú právo na vlastný štátny domov. Tejto tragédii odvážneho kroku padol za obeť muž, ktorý veril v spravodlivosť a slobodu Slovákov.

Zarmucujúce je hlavne to, že ani po obnovení slovenskej štátnosti sa nenašla  vláda, ktorá by mala záujem očistiť meno veľkých mužov národných dejín a to najmä nášho prvého prezidenta. V novodobej Slovenskej štátnosti od 1. januára 1993 Slovenská republika do dnes nemá a nemala takého štátnika – prezidenta, ktorý by bojoval za práva Slovákov tak ako bojoval Jozef Tiso, ale skôr sa vždy do prezidentského úradu dostane oligarcha alebo osoba, ktorá je naklonená iným zahraničným záujmom ako k  svojmu Slovenskému národu!

1745_fotogaleria_cest_a_slava_pan_prezident_01Súd s prezidentom Jozefom Tisom sa po jeho uväznení  v roku 1945 začal 2.decembra 1946 pred Národným súdom v Bratislave. Proces sa čoskoro stal jednou z najsledovanejších udalostí verejného života. V ten istý deň predsedníctva ÚV KSČ a ÚV KSS na spoločnom zasadnutí v Prahe označili Tisov proces za „prvoradú politickú úlohu“.  Českí a slovenskí komunisti sa dohodli o spôsobe konania a o výsledku tohto procesu. Tým bol Tiso vopred odsúdený na trest smrti. Proces bol politickou fraškou! Rozsudok znel pre Jozefa Tisu trest smrti povrazom.

Švajčiarsky denník Basler Nachrichten vo svojom vianočnom vydaní priniesol obšírny referát o politickej situácii na Slovensku, v ktorom kvalifikoval Tisov proces „predovšetkým ako zúčtovanie panujúceho systému so samostatným Slovenským štátom za Tisu“. Za milosť Tisu sa prihováralo viacero zahraničných osobností napr. veľvyslanec Veľkej Británie Philipp Nichols, predseda SNR Jozef Lettrich, diplomatický zástupca Svätej stolice F. Forni, westminsterský arcibiskup Griffin… Na pražský hrad prišlo spolu 315 žiadostí o milosť pre Tisu, z toho 29 zo zahraničia, ktoré však doposiaľ neboli zverejnené.

Krátko pred popravou Dr. Jozef Tiso nadiktoval svojmu spovedníkovi toto posolstvo pre slovenský národ:
– „V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady: Za Boha a národ – vždy, všade a v každom ohľade.
– Je to nielen jednoznačný zmysel slovenských dejín, ale aj výslovný príkaz Boží, ktorý ako prirodzený zákon stvoril a do národa a každého jeho príslušníka vštepil.
– Tomuto zákonu slúžil som celý svoj život, a preto sa považujem za mučeníka v prvom rade obrany kresťanstva proti boľševizmu, ktorého sa musí národ nielen v duchu svojho kresťanského charakteru, ale aj v záujme svojej ďalšej budúcnosti všemožne chrániť.
– Ako prosím od vás, aby ste si v modlitbách svojich spomínali na mňa, tak i ja budem za vás prosiť vševládneho Boha, aby národu slovenskému v jeho životnej borbe za Boha a národ žehnal, aby národ žehnal, aby národ slovenský bol vždy verným a oddaným synom Cirkvi Kristovej.“

1745_fotogaleria_cest_a_slava_pan_prezident_1619.mov.Still001

Jozef Tiso sa  stal  pojmom, zosobnením najvyššej národnej méty slovenskej štátnosti. A keď vietor rozvial jeho popol, rozvial aj jeho ducha po celom Slovensku. Jeho duch žije, silnie a mohutnie. Začnime budovať tam, kde Tiso prestal.

Slovensko a slovenský ľud si zaslúži svoju slobodu, zvrchovanosť , identitu v kultúrne dedičstvo a tradície, hospodársku prosperitu a lásku k rodine a svojej vlasti. My srdcom Slováci budeme vždy pravde veriť, v pravdu žiť a pravdu brániť! Napred to je slobodnú mať vlasť!

Roman Ruhig