Namiesto osláv sviatku (17. novembra) prebiehali všade len PROTESTY

Namiesto osláv sviatku (17. novembra) prebiehali všade len PROTESTY

1Na Slovensku a v Čechách namiesto novembrových osláv prebiehali všade  protesty občanov proti súčasnej politike. Občania oboch štátov sú sklamaní a oprávnene cítia, že sú oklamaní tzv. „Nežnou revolúciou“ zo 17.11.1989.

Samotný sviatok „Boja za slobodu a demokraciu“ je skôr v tomto období (2016) pokračovaním boja občanov za skutočnú slobodu a demokraciu. Ľuďom už dochádza, že to čo robia naše vlády je len tlačenie kalerábov (klamstiev) do našich hláv a bežní ľudia už súčasným politikom neveria.

Niet sa čo čudovať, veď  v  roku 1989 keď padol socialisticko-komunistický režim, sme boli plní eufórie a nádeji slobody, lásky a porozumenia. Naše krajiny mali prekvitať v rozvoji priemyslu, poľnohospodárstva, vedy a techniky a to všetko s veľkým potenciálom a konkurencie schopnosti po celom svete.  Veď v rámci vtedajšej RVHP sme boli jednotkou. Naša životná úroveň sa mala podľa sľubov vtedajších protagonistov demokracie zvyšovať na vyššiu úroveň západných krajín.

Dnes na vlastné oči sledujeme opak.  Jednoznačne dnes môžeme  povedať, že sme boli podvedení. Životná úroveň vzrástla pár jednotlivcom a najmä tým, ktorí pohŕdajú vlastnou kultúrou, tradíciám a milujú všetko cudzie namiesto vlastného národného. Poľnohospodárstvo, a priemysel počas 27 ročnej takzvanej demokracie rozpredali (následne zdefraudovali) a zapredali do cudzo-zahraničných rúk, ktoré sa preklopili do monopolného a nadnárodného postavenie.

Dnes je poľnohospodárstvo, priemysel, veda, školstvo, zdravotníctvo a mnoho ďalších odvetví v troskách. Poctivé súkromné podnikanie skôr funguje ako ruská ruleta. Ak nie si s vládou a ich sponzorom, sympatizantom, tak si na odstrel. Štát sa zmenil na výpalnícku mafiu, len výpalné dnes nazývajú daňou a odvodom do poisťovní. Mnoho z týchto poisťovní sú v súkromných rukách a vládna garnitúra  určuje percentá, ktoré tam bežní ľudia musia odvádzať, avšak ak chcú  službu späť, tak si musia priplácať. Súčasní politici schvaľujú zákony obmedzujúce princípy demokracie, slobody, národné právomoci sú presúvané do Bruselskej ríše (euro-komisií) a dnešné naše štáty sa stávajú  obyčajnou kolóniou.  V rámci politickej ideológie zvanej multikulturalizmus sme vystavovaní sociálnym pokusom miešania rás,  národov a viery, ktoré majú za cieľ zlikvidovať súčasnú identitu Európanov, pritom s tým väčšina obyvateľov národných štátov v  Európe nesúhlasí. Nechceme byť naďalej otrokmi vo vlastnom štáte, nechceme tu nezlučiteľnú ideológiu, nechceme byť znovu podriadení diktatúre kohokoľvek. Chceme rovnocenné partnerstvo s ostatnými európskymi národmi, chceme si sami rozhodovať o tom, s kým a ako obchodovať a chceme, aby naša kultúra a naše hodnoty prekvitali. Máme právo na sebaurčenie a máme právo podieľať sa na rozhodovaní o tom, čo je pre naše národy a štáty dobré a čo zlé.

Práve pre tieto ideové spoločné hodnoty sa občiansko-politická iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO rozhodla podporiť verejné zhromaždenie „Národ sebe“ ktoré začali 17. novembra v Prahe.   Zvolávateľmi zhromaždenia je Česká iniciatíva „ČESŤ, SLOBODA, RESPEKT“, ktorá sa skladá z nepoliticky angažovaných občanov a títo nesúhlasia so súčasným politickým smerom nielen vlády českej republiky, ale aj Európskej únie a tento nesúhlas verejne prezentujú. Pokračovanie „Národ sebe“ bude pokračovať 26. novembra v Berlíne, kde berlínska PeGiDa – BärGiDa pripravujú už 100. zhromaždenie a pochod. Tejto akcie sa zúčastnia občianske hnutia z celej Európy a aj my sme prijali pozvanie a nebudeme ani tu chýbať.

Krátke správy zo 17.11.2016/Horúci pochod Prahou

7b2jn21gt3_ny1bmwpxgjw-1280-astn-ci-opozi-n-ho-protestu-na-n-mest-snp-v-bratislave-17-november-201615068546_349232162101582_5416081118580011840_o

V Bratislave ak si odmyslíme pár zhromaždení, ktorých bola účasť len v desiatkach ľudí, prebehli len dva protesty usporiadané ľavicovým spektrom organizované  (KSS – Front ľavicovej a stranou VZDOR) na Hodžovom námestí a súčasnou opozíciou dvoch strán (Sulikovo a Matovičovo) na námestí SNP.  Na oboch zhromaždeniach sa účasť odhaduje len v stovkách ich priaznivcov.

Podľa správ na Hodžovom námestí bolo rušno. Niekto v zadnej časti zhromaždenia spustil červenú dymovnicu, na čo do zhromaždených nabehli príslušníci polície a začali odvádzať predsedu strany Vzdor-SP Stanislava Pirošíka.

Na námestí SNP pri príležitosti 27. výročia Nežnej revolúcie na podujatí Sulikovo-Matovičových opozičných strán s názvom „Toto sme nechceli!“ ľudia zapálili sviečky a tým čo zostali kľúče od bytov si opäť s nimi zaštrngali.

7715151535_1858114337756643_1640120175_nSkutoční Slovenskí vlastenci SPOLOČNE ZA SLOVENSKO išli do Prahy tam, kde 17 november bol aj 17 novembrom v roku 1989. V Prahe to naozaj aj žilo a ľudia sa sústreďovali do ulíc (na námestia) a protestovali proti českej vláde a jej protičeskej politike, proti diktátu Bruselu, proti ilegálnej imigrácii vrcholiacej do neprispôsobiteľného  multikulturalizmu. Na druhej strane ste sa mohli stretnúť s malými spolkami  slniečkárov či antify dotovaných cudzo-zahraničnými nadáciami – mimovládkami na likvidáciu národného povedomia.

Vlastenecká iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO sme podporili českých vlastencov na Námestí republiky v Prahe vrátane pochodu pražskými ulicami, kde sa celková účasť dala rátať na tisíce ľudí s medzinárodnou účasťou vlastencov z Českej republiky, Slovenskej republiky, Bulharskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky a iných.

Celé zhromaždenie viedla moderátorka Veronika Mirovská, Československú hymnu zaspievala speváčka  a herečka Jana Hrušková. Na tribúne pred mnohopočetným davom ľudí vystúpili so svojimi prejavmi:


15102345_1858106717757405_496742459_oJirka Černohorský
a Zdeněk Chytra vlastenci a aktivisti ČR, ktorí predniesli požiadavky za skupinu „ČEST, SVOBODA, RESPEKT“ na vládu ČR s výzvou k českým občanom.

Za slovenských vlastencov na pódiu vystúpili za iniciatívu SPOLOČNE ZA SLOVENSKO / Roman RuhigRudolf Steigauf , kde spoločne vyzvali všetkých vlastencov európskych štátov k jednote „Verní sebe – Svorne napred!“ Rudolf Steigauf ďalej predniesol prejav o súčasnom dianí, kde neopomenul pochváliť Českého prezidenta M. Zemana, ktorý stoji za Českým národom nakoľko o Slovenskom prezidentovi A. Kiskovi sa to povedať nedá.

Za Bulharsku republiku vystúpil vlastenec Julian Ivanov – Military union „Shipka“, ktorí stojí už dnes za tridsaťtisícovou domobranou Bulharska. Chránia hranice  Bulharska pred ilegálnou imigráciou na vstupnej bráne do EÚ. Žiadal o spoločný boj na ochranu našich európskych hraníc, kde politici nemajú záujem nás chrániť.  (https://www.bnoshipka.org/)

Za Nemecku spolkovú republiku vystúpili na pódiu: Mario Autunno – BärGiDa – aktivista, ktorý vyzval všetkých k medzinárodnej spolupráci a taktiež poukázal na potenciál euro-ázijského trhu. Ďalšou bola Nemecká aktivistka Elke, ktorá opísala pripomienku na 17. november z roku 1989 a to z pohľadu ľudí zo zahraničia a ako to oni vnímali.

Za Českú republiku vystúpilo mnoho ďalších vlastencov a aktivistov na rôzne zaujímavé témy a problémy súčasnosti. Jirka Jiskra – „Nebojte sa brániť“ opisal hrozby pred radikálnym islamom a o multikuturalizme; Michaela Holubková poukázala na súčasný stav Českej republiky po roku 1989 a nutné zmeny; Eva Musilová – vydavateľka magazínu „ženská logika“ hovorila o význame rodiny; Helena Ociepková – veliteľka Českej Národnej domobrany za mesto Kolín, ktorá poukazuje na bezpečnosť a ochranu našich národov vlastnými silami, keď politická moc nemá záujem o bezpečnosť svojich občanov; Jirka Chytra oboznámil ľudí aj o nebezpečnom návrhu európskej komisie v rámci spoločného rámca EÚ pre presídľovanie migrantov. Samozrejme, že vystúpili aj mnohí  ďalší občania, vlastenci, aktivisti, ktorí poukázili na súčasný neudržateľný stav našej Európskej spoločnosti.

Jedinou nevýhodou je, že bežní občania, ktorí nemali možnosť prísť na Námestie republiky do Prahy budú naďalej masírovaní mainstreamom pod tlakom financií z mimovládiek a direktívou od politikov, že multikulti európskych štátov je dôležité a potrebné, lebo ide humánnosť. Chudoba a nezamestnanosť klesá, ekonomika stúpa a mnoho ďalších klamstiev, aby sme volili stále tých istých.

90Horúci pochod Prahou

Už asi po hodine prejavov rečníkov bolo zhromaždenie upozornené, aby sa držali pokope nakoľko sa chystajú  prísť provokatéri z Antify . Program zhromaždenia prebiehal podľa plánu bez akýchkoľvek konfliktov a usporiadatelia perfektne zvládali celú akciu, ktorá sa niesla vo vlasteneckom duchu a výzvam k zjednocovaniu sa „Jeden za všetkých , všetci za jedného“. V súlade s programom bol naplánovaný aj pochod Prahou z Námestia republiky cez Karlov most na Kampu- Park Kamna. Samotný pochod prebiehal pokojne pod kričaním hesiel: „My sme tu doma!“, „Verní sebe – Svorne napred!“, „Multikulti nechceme!“ a mnoho ďalších hesiel, ktoré sú prítomné pre súčasné dianie v Európe. Ľudia v sprievode spievali aj Československú hymnu, vyzývali ľudí aby sa pridali k pochodu za slobodu.

Pri prechode cez Karlov most sa za sprievodom, ktorý bol o tisícoch ľudí začali zbiehať skupinky z Antify, ktorí na chvoste sprievodu asi v desiatkach ľudí neslušne pokrikovali na pokojný spievajúci sprievod. V tom ako sprievod zišiel z Karlovho mostu na Kampu polícia uzavrela celý sprievod v úzkych uličkách s tým, že je nutné rozpustiť  celý pochod pre nebezpečenstvo zrážok z ďalšou skupinou z Antify, ktorá je v parku. Policajti proste uzavreli a žiadali organizátorov, aby došlo k skončeniu pochodu nakoľko hrozia zrážky s odporcami proti vlastencom a polícia si to nevezme na svoju zodpovednosť.  Bol to šok, keď policajti povedia, že nezvládnu pár výrastkov a narušiteľov pokojného sprievodu. Že polícia nedokáže zabezpečiť pokojný ďalší priebeh pochodu za slobodu – „Verní sebe“.

Jirka Černohorský, ktorý skvele zvládol celú akciu verejného zhromaždenia / pochodu mu patrí veľká úcta vrátane jeho priateľov, ktorí mu pomáhali pri celej organizácii verejného zhromaždenia vlastencov. Záver zvládol bravúrne s chladnou hlavou aj keď vedel, že sme vo veľkej prevahe nad pár Antifa/Anti-fuck  a  konal  obozretne tak, ako má vlastenec konať. Brániť a chrániť zdravie a životy vlastných občanov a predísť provokáciám od skupinky chorých mozgov, ktorí sa nechali zmanipulovať a ešte k tomu dokážu niesť transparenty na ktorých píšu „Proti české národní hrdosti“. Čo na to povedať?

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKOSPOLOČNE ZA SLOVENSKO ďakujeme vlastencom z Prahy za perfektne zvládnutú akciu tisícok ľudí, perfektné prejavy rečníkov k veci zo súčasného diania. Veľká vďaka patrí aj všetkým Slovákom, ktorí podporili túto spoločnú akciu za správnu vec a to „Boj za skutočnú slobodu a demokraciu“ , „Verní sebe- Svorne napred“, bez sľubov politikov z parlamentu, ktorí ju aj tak nedodržujú a len hrajú pred občanmi gašparkové divadlo pre ich vlastnú ekonomickú motiváciu.. Zároveň pozývame roduverných Slovákov, aby sa pripojili v spájaní sa vlasteneckých síl za bezpečnosť našich Európskych národov, našu bezpečnosť pre naše rodiny, boj za skutočnú slobodu a demokraciu, budovania a ochranu našich kultúr a tradícii. Srdečne Vás Pozývame do Berlína  26. novembra na 100. pochod európskych  vlastencov. V prípade záujmu o spoločnú účasť nás  kontaktujete na email: hovorca@spolocnezaslovensko.sk

Fotogaléria: TU

Priamy telefonický rozhovor z pochodu pre rádio Slobodný vysielač TU

Pozvánka na celoeurópsky pochod Berlínom TU

Foto zdroj:
Námestie SNP -http://www.aktuality.sk/fotogaleria/391440/foto-ludia-v-bratislave-dnes-znova-strngali-klucmi-proti-vlade/3/TASR/Jakub Kotian
Hodžovo námestie -https://www.facebook.com/144236145934519/photos/a.166326457058821.1073741829.144236145934519/349232162101582/?type=3&theater