NA SLOVENSKU JE – „SLOBODA ALEBO BRUTALITA“

NA SLOVENSKU JE – „SLOBODA ALEBO BRUTALITA“

25.06. 2015 v Bratislave sa konalo občiansko-slovenské národné zhromaždenie .

„STOP LIKVIDÁCIE EURÓPY – SPOLOČNE ZA SLOVENSKO – Proti diktátu z Bruselu.

Pokiaľ by nedošlo na konci  zhromaždenia slovenských vlastencov k zbytočnému obmedzeniu na slobode, tak by sme sa našim policajtom za ochranu  pred extrémistickymi slniečkármi aj poďakovali. Bohužiaľ naša politika a jej predstavitelia nevedia rozoznať  pojmovo čo vlastne extrémizmus znamená a to ešte chcú extrémizmus posunúť pod špecializovaný súd – nedemokraticky zriadený vládny súd.

( TOTO SA V TELEVÍZII NEDOZVIEŠ – Pozri video až do konca)

Kam sa naše Slovensko posunulo od roku 1989?

Opäť k totalite, len dnes nazývanej demokracia čo je hanobenie tohto pojmu, lebo Slovensko demokratické podľa konania politikov vôbec nie je, ale skôr dochádza k inej forme diktátorského štátu a diktátorského európskeho spoločenstva. Demokracia nie je vláda menšiny, ale  znamená doslova vládu, ktorú uskutočňuje ľud ako celok. To však na Slovensku neexistuje.

Hrdosť a spolupatričnosť  vlastencov k Slovensku, nie je extrémizmus.

Súčasná politická scéna zo strachu o svoju  moc  sa snaží šikanovať,  trestať vlastných občanov prostredníctvom nezákonného – svojvoľného konania polície a to bez akéhokoľvek  právneho povedomia alebo skutku (trestného činu- priestupku) týchto predvádzaných občanov na políciu za účelom podania vysvetlenia. Nikomu z nich nepovedali pri predvádzaní dôvody pre ich predvedenie. Žiadny zákon v SR neumožňuje bezdôvodné predvádzanie občanov na žiadny orgán štátnej správy  a ani políciu. Takéto konanie je svojvoľným nezákonným konaním, ktoré by mal vyšetrovať nezávislý orgán štátnej správy, avšak dnes na Slovensku takýto orgán neexistuje!

Ani policajná inšpekcia nie je nezávislým orgánom lebo podlieha priamo pod Ministra vnútra pod, ktorý spadá aj samotná polícia, ktorá konala bezdôvodne, svojvoľne čo znamená nezákonne konanie policajtov.

Občianske zhromaždenie sa konalo v súlade s dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, až do času, keď  nezasiahla štátna moc (polícia) a porušila Článok 10 a článok 11 dohovoru.

ČLÁNOK 10 Sloboda prejavu  = Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice.

ČLÁNOK 11 Sloboda zhromažďovania a združovania -= Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa s inými… Výkon týchto práv môže podliehať len takým obmedzeniam, ktoré stanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti...

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKOTakže ak to môžeme zhodnotiť polícia narušila pokojné zhromaždenie  a zasiahla ako štátny orgán na slobodu slova a názorov vlastných občanov, čím porušila dohovor o ľudských právach a slobodách slovenských občanov.

Prečo Slovenský ľud – občan sa nechá šikanovať (terorizovať) svojou vládou a jej nástrojmi (policajné zložky) a všetci  nezabojujeme  o skutočnú demokraciu a slobodu občanov, po ktorej sme tak túžili v roku 1989?

Pridajte sa k nám a určite SPOLOČNE ZA SLOVENSKO to dokážeme.