Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) v dátumoch (3)