Korupcia bola aj v prvej ČSR (1)

Korupcia bola aj v prvej ČSR (1)

Vždy v dejinách, v každom politickom systéme či štátnom zriadení sa objavil niekto, kto sa pomocou peňazí či iného hmotného predmetu pokúsil o ovplyvňovanie politiky za účelom vlastného zisku. Nebolo to inak ani na Slovensku počas existencie prvej ČSR.  

Nové politické pomery vyprázdnili priestor v rozličných súkromných podnikoch, bankách či iných sektoroch ekonomiky. Niekdajšie vedenie vyplnili české úradníci, zvýšil sa však aj počet Slovákov vo vedení rôznych spoločností. Mnohí ľudia sa vstupom do politiky dostali k lukratívnym postom v rozličných spoločnostiach. V prípade niektorých ľudí išlo o pôsobenie v oblastiach, ktorým sa predtým vôbec nevenovali…

Príkladom korupcie v medzivojnovom Československu je napríklad spôsob akým sa vykonala pozemková reforma. Podľa zákona mali pôdu získať najmä malí používatelia prípadne väčšie poľnohospodárske družstvá (ak išlo o väčšie pozemky). Z väčších pozemkov sa však zvyčajne tvorili zisky, ktoré následne delil medzi ľudí Štátny pozemkový úrad (ďalej len ŠPÚ). Rozhodujúci vplyv v ŠPÚ mala agrárna strana. Človek nemusel byť zrovna mysliteľ aby pochopil kto sa stal majiteľom zvyškových pozemkov. Práve členovia alebo ľudia blízki agrárnej strane sa ľahko dostali k poľnohospodárskym majetkom. Podozrenie z takto získaného majetku padlo napríklad na politika a spisovateľa Janka Jesenského, ktorý získal pôdu spolu s bratmi. Ako vidno, pri delení majetku si zobli aj príbuzní vtedajších politických elít.

Obaja bratia Janka Jesenského pôsobili v dvadsiatych rokoch na najvyšších postoch v Tatra Banke. V prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia sa obaja dopúšťali niekoľkých bankových podvodov (spolu s celým vedením banky). Vďaka ich rodinnému pôvodu sa chyby vo vedení Tatra Banky nedostali do povedomia orgánov činných v trestnom konaní. Až neskôr boli obaja potrestaní. Hovoriť však o treste je prinajmenšom prehnané, keďže obaja boli potrestaní len odchodom z vedenia Tatra banky. Nemalý počet korupčných káuz či možnosť rýchleho obohatenia sa vstupom do politiky, otvorila dvere postavám, ktoré sa vymedzili proti starým spôsobom v bývalej monarchii. Bohužiaľ, korupčným správaním sa vymedzili aj proti demokracii. Na vlastné oči vidíme, že staré spôsoby sa preniesli aj do súčasnej politickej, ekonomickej, spoločenskej či právnej praxe…