Jozef Tiso v roku 1939 – od predsedu vlády k prezidentovi