Je Slovensko v ohrození? Začala tretia svetová vojna v Európskej únii.

Je Slovensko v ohrození? Začala tretia svetová vojna v Európskej únii.

25.07.2016 Slovenské média prinášajú správy z Košíc, kde si návštevníci kúpaliska všimli podozrivú osobu.

Je tento strach oprávnený?

Áno je, aj keď polícia pre média potvrdila, že hrozba na košickom kúpalisku Červená hviezda sa nepotvrdila.

Bežný človek sa dnes začína obávať o svoj život na verejnom priestranstve vďaka nezodpovednej politike Bruselu, ale ja jednotlivých vlád členských štátov Európskej únie  z nestráženia Schengenských hraníc a nedostatočnej bezpečnosti vlastných občanov pred prílivom ilegálne migrujúcich islamských radikálov. Je logické keď bežný človek vidí čo sa dnes deje v Európskej únii bez hraníc a je logické, že začne mať obavu o svoj život a život svojej rodiny. Veď dennodenne môžeme zaznamenávať z dostupných informačných zdrojov stále rastúce útoky  na verejných miestach proti nič netušiacim a bezbranným Európanom, ktoré sa dejú práve na verejných miestach už temer po celej Európskej únií.

Zväčša ide o útoky islamských radikálov,  ktorí sa k nám dostávajú na pozvanie Bruselu vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkel, ale aj iných choromyseľných dúhových politikov a ich sponzorov schovávajúc sa za humanizmus pričom  doslovne žijú a poberajú zisky od štátov EÚ pre integráciu utečencov v jednotlivých členských štátoch EÚ.

isisTaktiež  súčasné prerozdeľovanie týchto takzvaných utečencov aj k nám na Slovensko vzbudzuje ostražitosť Slovenských občanov a samozrejme aj strach. Veď aj na Košickom kúpalisku bol práve dôvodom strach z cudzinca vo veku 36 rokov, ktorý je sýrskeho pôvodu s britským pasom, čo potvrdila aj polícia po jeho zadržaní na letisku. Polícia bola  privolaná práve z dôvodov jeho podozrivého správania. Obava personálu a návštevníkov kúpaliska bola opodstatnená, keď na kúpalisko príde človek bez plaviek z ruksakom a začne si natáčať a fotiť kúpalisko a jej návštevníkov.  Podľa informácií z rôznych médií sa muž s anglickým pasom správal na kúpalisku hneď po vstupe veľmi podozrivo. Niekoľko hodín sedel oblečený na tribúne a okolie si nakrúcal a fotil do svojho mobilného telefónu.  Z tohto dôvodu aj polícia uzatvorila kúpalisko vyplývajúc z podozrivého správania sa jedného z návštevníkov. Dnes už vieme, že islamský radikáli si veľmi radi svoje popravy natáčajú. Uspokojenie políciou, že nejde alebo už nič nehrozí je veľmi latentné a práve pre reálnu neschopnosť vnútorných bezpečnostných zložiek a podceňovania islamizacii Európy vrátane Slovenska sme vtiahnutý do stále väčšieho nebezpečenstva tejto novodobej vojny (terorizmus).

  • Občiansko-politická iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO už dlhodobo poukazuje na problém ohrozujúci mier v Európe vrátane diktátu Bruselu a Washingtonu, ktoré ohrozujú Slovensko a jej občanov vrátane našich rodín a ďalších našich generácii, ktorým sa odoberá stále viac a viac naša zvrchovanosť, potláčanie kultúrnej a tradičnej identity Slovákov, vrátane hrozby multikulturalizmu, islamizácie Európy, ktoré nikdy a nikde nepriniesli mier, a zároveň sa tým ohrozuje bezpečnosť nás všetkých!
  • Občiansko-politická iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO nemá za sebou oligarchiu a média v ktorých by mohla dostatočne informovať svojich spoluobčanov a preto využíva dostupné prostriedky pre informovanosť sociálne siete, organizovanie verejných zhromaždení (v podobe protestov) proti nezodpovednej politike našich politikov, ale aj tých z Bruselu, vrátane nezodpovednej politiky Washingtonu a NATO.
  • Občiansko-politická iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO sa snaží spojiť ľudí za lepšiu a bezpečnú  budúcnosť všetkých a preto  iniciovala a iniciuje aj petície:
  • SLOVEXIT  – „Aby sa  občania Slovenska mohli rozhodnúť či Slovenská republika má   zostať alebo odísť z Európskej únii alebo, aby právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie ne/mali prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky“                                               http://slovexit.sk/.
    slovexit

Dôvody k týmto petíciám sú jasné a prozaické – nakoľko vidíme, že samotní Bruselskí politici, eurobyrokracia a jej posluhovači vrátane našich slovenských politikov sa nezaujímajú o občana a jeho bezpečnosť, ale počúvajú len svojich sponzorov – oligarchiu, ktorá zarába svoje zisky z utrpenia bežných ľudí.

Práve preto je nutné, aby sa občania spojili a dali jasne najavo svoj názor a slobodne sa mohli rozhodnúť vrátane diktovania svojich vlastných požiadaviek  tým, ktorí si myslia, že im patrí moc. Preto cesta petícii a referenda je jedným z mierových a ľudskoprávnych nástrojov občanov, kde si môže väčšina občanov vyjadriť nielen svoj názor, ale aj   priamo v celospoločenskom občianskom referende navrhnúť Ústavný zákon (zákon najvyššej právnej sily) a  takto si  odsúhlasiť  svoju cestu do budúcnosti v prospech väčšiny, bez akýchkoľvek nástrah Bruselského a Washingtonského diktátu .

Veľa ľudí si kladie otázku  – kam sme sa to dostali a kde to žijeme? Odpoveď dokážeme nájsť nie len v dlhodobej histórii, ale aj v samotnom 21. storočí, kde nám jednotlivé udalosti dokážu pošepnúť, čo sa vlastne deje a prečo dnes môžeme hovoriť o tretej svetovej vojne, ktorá k nám preniká z blízkeho východu a severnej Afriky.

NostradamusKeď aj načrieme možno do proroctiev Nostradama, tak ten  vraj predpovedal rozmach Islamského štátu, ktorý chce ovládnuť niektoré časti Európy. Tieto snahy majú viesť k rozpútaniu tretej svetovej vojny. Názory na jeho proroctvá sa však rôznia. „Nostradamus presne predpovedal vzostup Napoleona aj Hitlera – dvoch ancikristov, po ktorých má prísť tretí. Takže keď v šestnástom storočí tvrdil, že ten posledný má byť hrôzostrašnejší než tí dvaja predošlí dokopy, a má ovládnuť svet počas 27 rokov trvajúcej vojny, mal možno na mysli Islamský štát.  Medzi zástancov teórie o tom, že Nostradamus predvídal IS, patrí spisovateľ John Houge. Ten sa považuje za svetového odborníka na francúzskeho veštca a prorocké tradície sveta. Podľa neho predpovedal intervenciu USA v Iraku. “Keď sa obzrieme o niekoľko storočí späť, uvidíme, že Nostradamus vedel, že armáda obsadí Mezopotámiu (dnešný Irak) a predpovedal aj výsledok tohto konfliktu,” vysvetľuje Houge. „Štvoveršie 61 z knihy Proroctvá znie: “Veľký hostiteľ a sekta križiakov sa zhromaždia v Mezopotámii (Iraku). Z neďalekej rieky (Eufrat) vyvstane spoločnosť, ktorá bude uctievať zákon nepriateľa.”

V novodobej histórii, môžeme už dnes hovoriť, že tretia svetová vojna začala a začína sa rozširovať. Spôsob vojny nie je nikdy a nikde predpísaný a môže sa v nej bojovať rôznymi zbraňami, obsadzovaním cudzích území vrátane kolonizácie, kde umierajú ľudia nie prirodzenou smrťou, ale rukou násilnosti. Práve preto sledujte čo sa v priebehu posledných 15 rokov deje.

usa

Tretia svetový vojna sa začala v Afganistane  07. október 2001 ako operácia trvalá sloboda. Bola spustená USA a Spojeným kráľovstvom pod zámienkou odpovede za útoky z 11. septembra 2001 v USA. Takzvaná Bushova doktrína určovala, že Spojené štáty nebudú rozlišovať medzi teroristickými organizáciami a národmi alebo vládami, ktoré ich budú ochraňovať. Spojené štáty a Spojené kráľovstvo viedli leteckú bombardovaciu kampaň spolu s pozemnou ofenzívou, ktorú primárne zaistila Severná Aliancia. V roku 2002 sa jej zúčastnili americké, britské a kanadské pozemné jednotky spolu so špeciálnymi jednotkami ďalších spojeneckých krajín, neskôr k nej boli pridané jednotky NATO.

Následne sa začala vojna v Iraku, na to Líbyjská vojna, teraz prebiehajúca vojna v Sýrii a k tomu  pribudla vojna na Ukrajine (Majdan) a nová partizánska vojna na cudzích územiach vo forme útokov na verejných miestach, kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí viď súčasná Európska únia. Tento spôsob vojny si našlo pomenovanie ako teroristické útoky. Všetko toto je jedno a to isté. Je to operácia vedená s cieľom zmeniť kurz histórie a ovládnutie sveta elitárskymi mocipánmi, ktorí sa neštítia ničoho, nikoho a preto zahrali veľké divadlo pre bežných ľudí, ktoré prinášajú následky umierania  množstva nevinných obetí vrátane veľkého množstva zranených. Toto všetko môžeme vnímať už dnes v Európskej únii.

illuimatsSamotným spúšťačom tejto vojny sú zisky a ovládanie sveta určitých elít za čím stoja najmä naj-bohatší ľudia sveta ovládajúc banky, zbrojársky priemysel, svetové burzovníctvo, energetiku, čierne zlato (ropa), ale aj iné rôzne nadnárodné korporácie. Na druhej strane preniká Džihád, ktorý má význam v snahe, snaženie alebo boj.

Akým smerom sa tento kurz zmení, to je už otázka politická, resp. geopolitická  a najmä záleží aj na nás občanoch čo dovolíme politickým špičkám, ktoré majú v rukách moc od nás občanov z takzvaných demokratických volieb, respektíve získali moc vďaka sponzorom na ktorých je mnohokrát krv a utrpenie, aby  mohli vyrobené politické tváre a strany nám voličom odprezentovať.  My voliči – občania slepo veriac im vždy naletíme a volíme tých čo poznáme z médií a títo tzv. politici sú hneď po zvolení schopní zapredať nás svojej oligarchii, ktorá vidí len svoje zisky a je nám schopná kvôli ním zničiť životy, či už ekonomicky, sociálne a dnes už aj nedostatočnou ochranou hraníc hroziac bežným občanom a rodinám predčasnou smrťou, ktorú prinášajú vojny a terorizmus. Jedným z nebezpečí je aj bujnejúci multikulturalizmus v Európskej únii.

Práve militantná Bushova politika zahájila vojny v arabskom svete a nastolila skutočný terorizmus, ktorý prichádza aj do Európskej únie  (2004 – Španielsko, 2005 – Anglicko a ďalšie, ktoré uvádzame ďalej v tomto článku). Tieto vojny pod americkou taktovkou mali zosadiť vodcov Afganistanu, Iraku, Líbye a dnešnej Sýrie. Na podporu svojej okupácie vytvorili najprv fikciu terorizmu a tá prerástla do skutočnej organizácie islamských radikálov. V arabskom svete  vzápätí vzniká v 2002 takzvaný Islamský štát známy aj ako Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL), resp. Islamský štát v Iraku a v Sýrii ( ISIS). Ide o sunnitskú militantnú organizáciu, ktorá od roku 2014 ovláda rozsiahle časti Iraku a Sýrie, kde vyhlásili kalifát.  Kalifát alebo chalífát  je úrad, hodnosť kalifa alebo územie ním spravované. Ide o islamskú náboženskú formu vlády, ktorá spája v jednej osobe politického a náboženského vodcu, pretože chalífa je politickým aj náboženským nasledovníkom proroka Muhammada.

 Vojny na blízkom východe nenechali dlho čakať  na ich odpoveď voči tým, ktorí vstúpili vojnovou nohou  na ich územia (arabské štáty s prevažujúcim moslimským obyvateľstvom) a začali sa radikalizovať a v priebehu pár rokov prichádzajú k nám radikálne odozvy (terorizmu), ktoré sa stále viac a častejšie ukazuje v Európskej únii. Niet sa čomu čudovať, keď sa temer všetky štáty EÚ postupne stali členmi NATO pod vedením USA a Európska únia zostala bez hraníc a jej armáda je slabá na ochranu svojich občanov respektíve je súčasťou NATO a táto organizácia nemá záujem riešiť obranu EÚ a jej hraníc, ale sa snaží hľadať ďalšieho nepriateľa, ktoré ma byť podľa predstaviteľov tejto nezmyselnej  organizácie práve Rusko.

Terorizmus prináša čierny závoj  Európanom žijúcim v súčasnej Európskej únii. V Európskej únii sa stupňuje napätie a strach, ktoré prinášajú radikálne útoky proti nevinným občanom.  Pripomeňme si  niektoré smutné udalosti v Európsko-únijnych štátoch, aby sme si konečne otvorili oči a zabránili stále silnejúcej hrozbe skutočnej  tretej svetovej vojny, ktorá môže mať ďalekosiahlejšie následky ako ich zažívame dnes.

espania 11. marec 2004 Španielsko – Ráno krátko po pol ôsmej explodovalo 10 bômb umiestnených vo vlakoch na stanici Atocha v Madride umiestnené islamskými radikálmi. Zabili 191 osôb, ďalších 2057 ľudí bolo zranených.  Útok mala na svedomí skupina zradikalizovaných obchodníkov s drogami arabského pôvodu kvôli účasti Španielska vo vojne v Iraku.

 7720057. júl 2005 Anglicko – Séria štyroch bombových útokov v rannej špičke v centre Londýna zabila 56 ľudí (vrátane štyroch atentátnikov) a asi 700 zranila. Tri bomby vybuchli v metre a štvrtá v dvojpodlažnom autobuse. K zodpovednosti za útoky sa prihlásila skupina označujúca sa ako “Tajná organizácia džihádu a al-Káidy v Európe”. Skupina zverejnila svoje priznanie v internetovom vyhlásení na nemenovanej islamistickej stránke, kde uviedla, že útoky sú odvetou za vojenskú účasť Británie v Iraku a Afganistane. Zároveň varovali vlády Dánska a Talianska, že im hrozí “rovnaký trest”, ak nestiahnu svojich vojakov z Iraku a Afganistanu. Všetky atentáty v súpravách metra a autobuse spáchali štyria samovražední útočníci, mladí britskí moslimovia.

paris 7. január 2015 Francúzsko – Dvaja islamskí radikáli, hlásiaci sa k organizácii al-Káida z Arabského polostrova (AQAP), postrieľali v Paríži v budove satirického týždenníka Charlie Hebdo a v jej blízkosti dvanásť ľudí. Po dvoch dňoch na úteku polícia páchateľov zastrelila. Zabitý bol 9. januára aj na nich napojený islamský radikál, ktorý v Paríži 8. januára zastrelil policajtku a 9. januára zabil štyroch ľudí v obchode s potravinami.

 05.august 2015 Maďarsko –  Veresegyház – Gazso Janos z Bácsalmás hlási. V noci do nechránených domov vtrhli imigranti, obyvateľov s deťmi vyhnali na ulicu. Zasahujúcim policajtom opakujú, že oni sú utečenci a tu na území EÚ s nimi nič nemôžu urobiť, a že sú na ceste do Nemecka.

511201513. november 2015 Francúzsko  – Pri šiestich teroristických útokoch v Paríži zomrelo 129 ľudí; jeden človek neskôr v nemocnici podľahol zraneniam. Zahynulo aj sedem atentátnikov. Teroristi strieľali v klube Bataclan (90 mŕtvych) a na niekoľkých miestach v centre Paríža (40 mŕtvych).

bruselattack22. marec 2016 Belgicko –  Explózia na letisku v metre v Bruseli si vyžiadala viac  mŕtvych a desiatky zranených. Dve explózie v odletovej hale bruselského letiska Zaventem si vyžiadali najmenej 14 mŕtvych. Ďalšia explózia otriasla stanicou metra Maalbeek, ktorá si podľa bruselského starostu vyžiadala najmenej 20 obetí. Podľa poslednej bilancie si útoky vyžiadali 230 zranených.

d314.júl 2016 Francúzsko – NICE vraždil francúzsko-tuniský občan, keď večer okolo 22.30 hod  úmyselne vrazil nákladiakom do davu ľudí oslavujúcich deň dobytia Bastily na promenáde “Promenade des Anglais”. Úmyselne vrážal a strieľal do ľudí, ktorí na promenáde oslavovali štátny sviatok. Zabil 84 ľudí a ďalšia stovka ľudí bola zranená . Identita usmrteného vodiča ukazuje, že išlo o mladíka, ktorý mal dvojité francúzsko-tuniské občianstvo.1472016

18.júl – 24. júl 2016 Nemecko – Niekoľko vražedných útokov v Nemecku za pár dní

18. júl 2016 Würzburg – K prvému útoku došlo v Nemecku, keď sedemnásťročný utečenec napadol nožom a sekerou päť ľudí vo vlaku do Würzburgu. Muž Afganského pôvodu zaútočil v pondelok večer sekerou a nožom na cestujúcich v regionálnom vlaku medzi nemeckými mestami Würzburg-Heidingsfeld a Ochsenfurt. Pri útoku vážne zranil štyroch ľudí, jedného ľahko a ďalší 14 cestujúci sú v šoku.

d422.júl 2016 Mníchov – V piatok strelec pri nákupnom stredisku v Mníchove zabil deväť ľudí, než sám zomrel. Streľba v nákupnom stredisku Olympia v Mníchove si vyžiadala deväť obetí. Ďalších 21 ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi aj deti. Podľa polície bol útočník sám, po čine spáchal samovraždu. Páchateľom bol 18-ročný mladík s dvojakým nemecko-iránskym občianstvom.

d2

24.júl 2016 Reutlingen – V nedeľu napadol v Reutlingene imigrant nožom poľskú občianku, ktorá na následky zranení zomrela. Žena, ktorú v nedeľu v nemeckom meste Reutlingen zabil nožom sýrsky žiadateľ o azyl, bola občianka Poľska. Sýrčan pri úteku zranil päť ľudí. Následne ho zrazil autom svedok incidentu a polícia ho zadržala. Mužom zákona bol Sýrčan známy pre trestné činy, ako je ťažké ublíženie na zdraví, krádež či držanie drog.

 

d524.júl 2016 Bavorský Ansbach – V nedeľu večer sa na hudobnom festivale v Ansbachu odpálil samovražedný útočník, zranil 12 ľudí. Pri výbuchu v bavorskom Ansbachu zahynul v nedeľu večer 27-ročný utečenec zo Sýrie, ktorý podľa vyšetrovateľov nálož odpálil pri vstupe na miestny hudobný festival. Ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia, z nich traja vážne. Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann pre DPA  povedal, že osobne považuje za “veľmi pravdepodobné, že sa tu odohral skutočný islamistický samovražedný útok”.

d6

26.Júl 2016 Francúzsko  – Dvaja ozbrojenci v utorok ráno zaútočili na kostol na severe Francúzska. Muži prinútili miestneho kňaza pokľaknúť, než mu prerezali hrdlo. Svoj skutok si teroristi natáčali, povedala televízii BFM mníška, ktorej sa podarilo z kostola v Saint-Étienne du Rouvray uniknúť. “Donútili ho pokľaknúť. Chcel sa brániť. A potom sa tá tragédia stala,” uviedla sestra Danielle. Nakrúcali sa pri tom. Pred oltárom predniesli v arabčine niečo ako kázeň.

Ak Brusel sám od seba neuzavrie hranice EÚ alebo neprestaneme s falošnou hrou humanity, kde skôr dnes podporuje dotačnú politiku pre určité skupiny (sponzori politikov), ktorí ťažia zisky  cez tretí sektor v imigračnej politike.  Zároveň Brusel vykonáva diktát na prerozdeľovanie už tak ilegálnych imigrantov do jednotlivých  členských štátov.  Máme za to, že je načase sa pozrieť pravde do očí  a  skoncovať s takouto politikou.   Je  čas, aby  sa občania postavili na odpor takejto špinavej politike „diktátu“ a postavili sa opäť jednotlivé štáty na vlastné nohy bez Bruselu a Washingtonu.  Len ak začneme  chrániť životy a zdravie bez vojen, môžeme byť šťastný a skúsme dokázať, že sa Nostradamus vo svojich proroctvách mýlil.

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKO Len MIER dáva právo na život!

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO TO S VAMI DOKÁŽEME!

Utrpenia už bolo dosť!

Nezabudnite prosím šíriť ďalej petície ( http://slovexit.sk/. http://collectivecitizens.eu/ ) a podpísané ich zasielať petičnému výboru na adresu: Šamorínsku 10, Bratislava 82106, aby sme mohli čo najskôr zabrániť rozširujúcej sa vojne aj na Slovensko!