Jar 1919 – Prípravy na príchod Štefánika do ČSR (4)