EUtanázia?

EUtanázia?

NIE-BRRUSELU

Pamätáme si ešte výraz negociácia? Znamená to postupné približovanie a Slovensko aj iné štáty, ktoré spolu s nami vstupovali do EÚ, museli týmto procesom prechádzať počas viacerých rokov. Išlo o to, aby sme dokázali spĺňať všetky požiadavky bruselskej administratívy podľa článkov pôvodnej maastrichtskej zmluvy. Mocenské a imperiálne ambície byrokratov sú vždy vysoké a nevzdajú sa ich, veď by prišli o obrovské príjmy. Lenže to, čo predviedli v kauze negociácie Ukrajiny, ktorú nateraz nechali napospas vlastným problémom, je jasný dôkaz toho, že tu nejde o zlepšenie životov a osudov miliónov ľudí, ale hlavne o záujmy mocenských štruktúr.


Renegociácia je opakom negociácie a znamená teda postupné vzďaľovanie. Týkalo by sa to tých štátov, ktoré by boli či už z vlastnej vôle, alebo kvôli neplneniu konkrétnych podmienok určitým spôsobom odhodlané či prinútené z EÚ vystupovať. Lenže taký mechanizmus nie je presne zakotvený ani v Lisabonskej zmluve, ktorá mala byť predzvesťou akejsi ústavy EÚ.  Výrazy ako Grexit a Brexit sa verejnosti dostali do povedomia v súvislosti s možnosťami, že by Grécko a Veľká Británia opustili spoločný dom Európskej únie, pravda, každý z aktérov za podstatne iných podmienok. V Británii bolo v júni referendum o zotrvaní resp. vystúpení z EÚ, čo hrozilo následným referendom a vystúpením Škótska zo zväzku s Londýnom, keďže snahy Škótov o väčšiu mieru samosprávy a zároveň o členstvo v  EÚ sú známe. Po júnovej správe z Londýna, že Brexit sa udeje, ohlásila už vopred šéfka Francúzskeho národného frontu Marie Le Penova, že nasledovať bude francúzske referendum a možný Frexit. K tomu snahy o samostatnosť Katalánska v Španielsku a možnosť rozdelenia Talianska na severné a južné, to neveští nič dobré. Migrácia a hrozba vojny to už len dokresľujú ako smutnú víziu politicko – ekonomickej apokalypsy na našom kontinente. Podľa toho, komu by to prospelo za hranicami Európy, vieme azda pomerne presne identifikovať aj to, odkiaľ prišiel spúšťač toho, čo hrozí byť v prípade Brexitu aj príčinou možného rozpadu EÚ. Nesúvisí to len s aktuálnymi prezidentskými voľbami za oceánom, ale aj s odpočúvaním najvyšších predstaviteľov štátov EÚ tajnými službami a otváraním nových vojnových zápletiek molochmi zo skrytých kruhov.

Podľa výkladového slovníka cudzích výrazov je eutanázia dobrovoľné ukončenie života človeka kvôli neznesiteľnému utrpeniu s asistenciou inej osoby. Zmeníme jedno písmenko a je z toho EUtanázia. Nešlo by už o ukončenie života jedného človeka, ale celej Európskej únie. Nuž, je to fatálna, ale aj reálna možnosť. Ak v blízkej či vzdialenej budúcnosti prevládne v systéme európskej integrácie práve to zlé, čo z nej robí strašiaka diktátorského byrokratického superštátu, neudrží ju pospolu nič. Najmä vtedy nie, ak bude tak ako teraz chýbať vízia lepšieho života pre občanov jednotlivých národných štátov a bude sa preferovať tendencia pozitívnej diskriminácie prisťahovalcov. Vtedy zrejme EUtanázia prebehne pomerne rýchlo a z myšlienky integrácie ostane iba evakuačný systém dezintegrácie.

 

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKORR_logo

 

 

 

 

Foto zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=O6sIEfruXe4 (video)