Domy Novej Nádeje

Domy Novej Nádeje

149784-dom-dochodcov-socialne-sluzby-nestandard2Roman Ruhig
SME
30.10.2013 o 18:36


Noví ľudia prinášajú nové nápady a nové riešenia. Podporme spoločný projekt vzájomnej pomoci „Domy Novej Nádeje“. Prestaňme byť ľahostajný k tým, ktorý potrebujú našu pomoc a dostali sa z rôznych dôvodov do sociálnych problémov, ktoré si sami nezavinili a ocitli sa v sociálnej priepasti a to len vďaka nezáujmu súčasných politikov a predstaviteľov  súčasných samosprávnych krajov. Dnes sa  stali rukojemníkmi súčasnej politiky nášho štátu. Ide najmä o našich starkých, slobodné mamičky a ich deti.   Ide o program vzájomnej pomoci a spájanie generácií, spolužitie seniorov a slobodných mamičiek odkázaných na sociálne programy.

Myšlienkou Romana Ruhiga a kandidátov do VÚC za NOVÝ PARLAMENT je:

Vybudovať domy vzájomnej pomoci, ktoré by boli určené na spolužitie novej rodiny, ktorú stratili. Zámerom pomoci je budovanie integrovaného bývanie seniorov, ktorí sú umiestňovaní v zariadeniach sociálnych služieb so slobodnými mamičkami s deťmi, ktoré z ekonomických či iných dôvodov  si nemôžu dovoliť vlastné bývanie.“

Podľa informácií na stránke  Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je v zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení sociálnych služieb, ktoré sú napojené na rozpočet BSK.

Z toho zariadenia  pre seniorov sú 3 s kapacitou 306 osôb a domov sociálnych služieb je 15  s kapacitou 1095 kde sa síce nachádza disproporcia v údajoch. Avšak táto disproporcia pre nás v tomto momente nie je podstatná.  Z ďalších dostupných informácií  vieme, že  BSK má internáty, ktoré sú v dezolátnom stave a nevyužívajú sa dostatočne  podľa ich určenia. To by mohli byť práve prvé pilotné projekty nových „Domov Novej Nádeje“.

Niekto si môže položiť otázku, prečo kombinácia týchto generácií?

Aj v bežnom živote obyvateľov  bez sociálnych problémov sa môžu niekedy ľudia ocitnúť v ťažkostiach,  ktoré mohli vzniknúť vždy z iného dôvodu aj bez ich priameho zapríčinenia.

Zastávame názor, že je potrebné  spájať ľudí  a budovať rodinu. Veď rodina je základom spoločnosti.  Ide o tri generácie: starkí, deti(rodičia) a vnúčatá. Aj v tomto prípade vidíme novú iskričku nádeje pre našich starších obyvateľov ako aj pre slobodné mamičky s deťmi, ktorí si takto môžu nájsť novú rodinu a vzájomne  si pomáhať. Mamička nemôže isť do práce, nakoľko nemá komu zveriť svoju ratolesť – dieťa pokiaľ nie je školopovinné. Takýmto spôsobom sa bieda a sociálna odkázanosť  prehlbuje. Na druhej strane dôchodca odkázaný na sociálny program sa zasa cíti byť nepotrebný a podlieha rôznym depresiám.  Po získaní vzájomnej dôvery  a spoznávaní sa, môžu nájsť oporu vzájomnej symbiózy, matka pre svoje dieťa nového starého rodiča a starkí zase svoje dieťa a vnúča. Verím,  že starým alebo starším ľuďom je potrebné zmeniť myšlienky a dať im možnosť, ktorú nemajú ako iné rodiny, stretávať sa so svojimi vnúčatami.

Rozdiel medzi dôchodcami umiestnenými v zariadeniach pre seniorov a seniormi žijúcimi u jedného zo svojich detí v domácnosti im zväčša finančne vypomôžu. Každý nemá takú príležitosť a preto je štát a verejná správa, samosprávne kraje, povinné hľadať všetky možné dostupné prostriedky pre tých, ktorý si zaslúžia našu pozornosť. Takýmto spôsobom dosiahneme  nielen spájanie rodín a návrat k základom dobrého štátu, ktorého má byť práve rodina,  ale aj možnosť dostať sa zo sociálnych problémov matkám s deťmi. Veď ak bude mať matka príležitosť, že sa v jej neprítomnosti má kto postarať o jej ratolesť,  môže  bez stresu ísť do práce, ktorú si v dnešnom živote nemala možnosť nájsť, lebo nemala komu zveriť svoje dieťa. Takýmto spôsobom je možné, aby sa matka dostala opäť do spoločnosti zoznámiť sa s novými ľuďmi  a získala prácou finančné prostriedky na živobytie pre seba a svoje dieťa, prípadne pomoc nového suplujúceho rodiča, starého rodiča pre svoje dieťa a s možnosťou  postaviť sa  na vlastné nohy. Veď kto chce žiť sám a byť odkázaný na sociálne dávky?   Našou prioritou je podporiť v prípade záujmu aj takýto typ pomoci a využiť program  „Domy Novej Nádeje“.

Určite je potrebné dostávať do povedomia  aj tento nový rodinný typ vzájomného spolužitia, s možnosťou slobodnej voľby pre jednotlivcov, okrem súčasného systému, ktorý podľa súčasných politikov funguje avšak s problémami. Súčasní dôchodcovia umiestnení v zariadeniach pre seniorov nemajú dostatok finančných prostriedkov aby platili poplatky, ktoré vyžaduje BSK.  Viď súčasný problém v zariadení seniorov v Mestskej časti Rača v Bratislave.

Nedá sa pozerať na arogantnosť súčasného – Bratislavského samosprávneho kraja treba to zmeniť.

Viď článok súvisiaci s problémom v zariadení pre seniorov Rača.

http://www.teraz.sk/regiony/dochodcovia-raca-ubytovanie-sud/55259-clanok.html

Bc.Roman Ruhig

Kandidát na predsedu (župana) Bratislavského samosprávneho kraja