Diskusie: 3. časť – Čo predchádzalo vzniku a vznik Prvej Slovenskej republiky