Autonómia Slovenskej krajiny bola prijatá Národným zhromaždením ČSR v novembri 1938