Angela Merkel sa nezastaví a pokračuje v diabolskom Kalergiho pláne!

Angela Merkel sa nezastaví a pokračuje v diabolskom Kalergiho pláne!

Angela-MerkelNepoučiteľnú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú nezastavili ani nedávne teroristické útoky proti nemeckým občanom a pokračuje ďalej vo svojej politike „integrácia utečencov v EÚ“. Pozvala lídrov najväčších nemeckých firiem vrátane Siemensu a Volkswagenu, aby spoločne diskutovali o spôsoboch začlenenia migrantov do sveta práce. Informoval o tom denník Bild. Na stretnutí v kancelárskom úrade, naplánovanom na 14. septembra, chce Merkelová presvedčiť šéfov spoločností, aby vytvorili viac učňovských a pracovných príležitosti pre žiadateľov o azyl. Merkelovej vláda schválila v júli balík opatrení na integráciu migrantov, vďaka ktorým sa budú títo ľudia učiť nemčinu a otvoria sa im cesty na pracoviská. Na iniciatíve Merkelovej vlády, nazvanej “My spoločne”, sa zúčastňujú aj ďalšie firmy, napríklad automobilky Daimler a Opel, módny návrhár Hugo Boss alebo Deutsche Bank.
Tieto kroky sú mrazivé, keď si predstavíme, že nemecké respektíve už nadnárodné automobilky začnú rozmiestňovať utečencov po svojich pobočkách v celej EÚ. Je to ďalší plán, ktorý nahradí povinný kvótový systém, aby k nám prišli imigranti a integrovali sa u nás? Táto vízia je dosť mrazivá a nebezpečná!
Angela Merkel je doslovná pokračovateľka diabolského Kalergiho plánu.
Richard Nicolaus gróf von Coudenhove-Kalergi, rakúsky politik s japonskými predkami a československým občianstvom (1894-1972), vyhlásil, že je potrebné zrušiť právo na sebaurčenie národov, a postupne eliminovať národy za použitia etnických separatistických hnutí, alebo cudzorodej masovej imigrácie.
Aby elity mohli ovládnuť Európu, predpokladal pretvorenie homogénnych národov v krížený ľud. Týmto krížencom pripisoval charakteristické vlastnosti ako je napríklad krutosť, nevernosť. Tento nový krížený ľud mal byť vytvorený, aby mu mohla byť elita nadradená. Najprv mala byť odstránená demokracia, čiže moc ľudu, a potom ľud sám pomocou kríženia. Bieli mali byť nahradení kríženou, ľahko ovládateľnou rasou.
Tým by sa zrušil princíp rovnosti všetkých pred zákonom a zabránilo by sa kritike menšín, ktoré by boli chránené výnimočnými zákonmi a podarilo by sa ovládnuť masy. Politici onej doby Kalergimu načúvali, západné mocnosti sa sústredili na jeho plán, noviny a tajné americkej služby financovali projekty. Vodcovia európskej politiky vedia, že práve Kalergi je strojcom našej Európy riadené Bruselom a Maastrichtom. Kalergi, neznámy verejnej mienke, je pokladaný za otca Maastrichtu a multikulturalizmu.
V roku 1922 založil Kalergi vo Viedni hnutie “Panevropan”, ktorému predchádzalo nastolenie nového svetového poriadku založeného na federácii národov riadené Spojenými štátmi. Zjednotenie Európy malo byť prvým krokom k jedinej svetovej vláde. S nástupom fašizmu v Európe musel byť plán na čas zastavený a Paneurópska únia bola nútená sa rozpustiť. Ale po druhej svetovej vojne sa Kalergimu podarilo vďaka frenetickej a neúnavnej aktivite a vďaka podpore Winstona Churchilla, slobodomurárskej lóže B’nai B’rith a významných denníkov ako New York Times presadiť projekt do vlády USA.
KalergiPodstata Kalergiho plánu
Vo svojej knihe “Praktický idealizmus” Kalergi prehlasuje, že obyvatelia budúcich “Spojených štátov európskych” už nebudú pôvodnými národmi starého kontinentu, ale bude to druh zvieracích pod ľudí vzniknutých miešaním rás. Tvrdil, že je nevyhnutné “krížiť” európske národy a aziatov s černochmi, aby vzniklo mnohoetnické stádo bez špecifických vlastností, ľahko ovládateľné elitami pri moci.
„Človek budúcnosti bude zmiešanej krvi. Rôznosť národov bude nahradená budúcou Eurázijský-negroidnou rasou, veľmi podobnou starým Egypťanom“.
Kalergi vyhlásil, že je potrebné zrušiť právo na sebaurčenie národov, a postupne eliminovať národy za použitia etnických separatistických hnutí alebo cudzorodej masovej imigrácie.
Tým, že by sa zrušil princíp rovnosti všetkých pred zákonom a zabránilo by sa kritike menšín, ktoré by boli chránené výnimočnými zákonmi, by sa podarilo ovládnuť masy. Politici onej doby Kalergimu načúvali, západné mocnosti sa sústredili na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovali projekty. Vodcovia európskej politiky vedia, že práve Kalergi je strojcom našej Európy riadený Bruselom a Maastrichtom. Kalergi, neznámy verejnej mienke, je pokladaný za otca Maastrichtu a multikulturalizmu.
Jeho revolučný plán je postavený na pozitivizme, ktorý nekáže genocídu ako nástroj získanie moci, ale že predpokladá vytvorenie “pod ľudí”, ktorí vzhľadom k svojim negatívnym vlastnostiam ako neschopnosť a nestabilitu budú tolerovať a prijímať „vznešenú rasu– elitu“!

slovexitLogo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKOSPOLOČNE ZA SLOVENSKO si musíme uvedomiť vlastnú identitu, identitu Slovákov žijúcich stáročia na našom území od Tatier k Dunaju a spoločne zabrániť diabolskému plánu na zánik Slovenskej identity. Európska únia nám pekne spievala, pokiaľ vtáčka lapala, avšak už sme vás prekukli a je čas opäť sa postaviť na odpor diabolským plánom, ktoré chcú zničiť Slovenskú zem. Našu hrdosť nezlomíte a Slovensko nezničíte! Slovákmi sme sa narodili a Slovákmi aj budeme a o našu vlasť sa vždy pobijeme! Sme označovaní za extrém, pretože milujeme Slovensku zem? Nie, nie sme extrém, len za práva Slovákov sa vždy postavíme a v jednote diabolské plány na slovenských občanov nedovolíme!