Aktuálna politická situácia na Slovensku a SLOVEXIT.

Aktuálna politická situácia na Slovensku a SLOVEXIT.

Rozhovor pre rádio Slobodný vysielač s Mgr. Romanom Ruhigom  o súčasných problémoch politickej moci verzus občania.

Na Slovensku  sa zneužíva DPH vybranými subjektmi napojených na politické špičky. Súčasná DPH je ovplyvňovaná Európskymi smernicami a na Slovensku je prevzatá táto smernica do zákona o DPH, kde sú vytvorené diery pre jej zneužívanie. Podľa názoru občiansko-politickej iniciatívy „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“ by bolo vhodné zrušiť predmetnú daň (DPH – 20%) a zaviesť výhodnejšiu daň „Daň z predaja“, ktorá sa ukazuje ako efektívnejšia a môže byť omnoho nižšia pre spotrebiteľov na Slovensku (vo výške 6%). Túto možnosť dnes Slovensko nemá, nakoľko je súčasťou Európskej Únie, ktorá túto daň ovplyvňuje svojimi smernicami.

Slovensko má problémy aj  pri kontrolných orgánoch a ich nezávislosti.  Nezávislé kontrolné organy Slovenskej republiky nie sú nezávislými orgánmi, lebo do vedenia týchto orgánov  sú dosadzovaní  nominanti politického vedenia štátu, čim sa stráca nezávislosť a neutralita týchto orgánov.

Slovenská republika odkedy je Slovenskou republikou (01.01.1993) sa stále viac a viac zadlžuje, ktoré budú musieť splácať naše ďalšie generácie. Výber daní ma slúžiť na spätnú službu občanom, pričom táto spätná služba nie je na prospech občanov alebo ak je, tak len v minimálnej miere pričom vedenie štátu Slovenskej republiky si stále požičiava a zadlžuje náš štát a všetky príjmy do štátneho rozpočtu sa strácajú v neefektívnom nakladaní týchto príjmov.

Slovenská republika po vstupe do Európskej únie sa vzdala suverenity a nechala sa zakvótovať, čím sa  podriadila diktátu z Bruselu, ktorý vydáva nariadenia,  smernice, odporúčania a rozhodnutia, ktoré zároveň podmieňujú rôznymi sankciami a tieto ovplyvňujú náš štát v rozvíjaní nášho hospodárstva, ale aj spoluprácu s inými štátmi mimo EÚ (napríklad sankcie proti Rusku). Slovenská republika politikou EÚ  stratila svoju slobodu, zvrchovanosť a dostali sme sa do okov Bruselu.

UrnaNa Slovensku vznikol „SLOVEXIT“ vo forme petičného práva občanov formou zozbierania petičných podpisov za zvolanie celoslovenského referenda, kde občania majú právo sa slobodne rozhodnúť o budúcnosti Slovenska  s otázkami:

  1. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika  zostala  členským štátom EÚ?
  2. Súhlasíte s tým, aby právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie mali prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky?

Viac o petícii a referende „SLOVEXIT“ sa dozviete na web stránke: www.slovexit.sk