Ako hodnotí kandidát na post nového župana Roman Ruhig úroveň zdravotníckych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Ako hodnotí kandidát na post nového župana Roman Ruhig úroveň zdravotníckych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji.

        Nie som odborníkom v tomto segmente, ale ako každý vieme, zdravotníctvo je horúcim zemiakom našej krajiny.  Je potrebné si uvedomiť, že  „Zdravie  obyvateľstva má byť  kľúčovým faktorom rozvoja každej spoločnosti“.

       Domnievam sa, že ak  bude choré obyvateľstvo, tak potom bude chorá celá spoločnosť a s tým súvisiaca  ekonomika  a celé hospodárstvo.

       Našim cieľom bude  identifikovať  jednotlivé problémy, ktoré majú obyvatelia  v jednotlivých regiónoch nášho kraja   a pokúsiť sa o ich elimináciu. Treba síce zdôrazniť, že     Bratislavský samosprávny  kraj dnes nevlastní žiadne zdravotnícke zariadenie a takisto ani nemá dosah na priame riadenie zdravotníckych zariadení. Našou snahou však bude rozvíjanie oblasti zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľstva či humánnej farmácie, ako aj činnosť štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja.

     Ďalším obmedzením VÚC je, že  samotné zdravotníctvo je financované z verejného zdravotného poistenia. Jediným a výhradným správcom týchto prostriedkov sú zdravotné poisťovne, ktorých nakladanie s nimi upravuje najmä zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach (ZP),  dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,  s tým že všetky ZP majú formu akciových spoločností,  tak aj  Obchodný zákonník. …