Ako ďalej s dopravou na Slovensku?

Ako ďalej s dopravou na Slovensku?

Slovenské dopravné spoločnosti sa vplyvom nepriaznivých podmienok vytvorených štátom dostávajú na okraj európskeho trhu cestnej dopravy. Daňovo-odvodové zaťaženie dopravcov zo Slovenska brzdí rozvoj podnikania v tomto sektore, ktorý sa dá pozorovať vo všetkých okolitých štátoch.

Podľa analýzy spracovanej Žilinskou univerzitou na žiadosť združenia ČESMAD, ktoré zastupuje viac ako 800 dopravných spoločností, sú najhoršie podmienky pre dopravné spoločnosti práve na Slovensku. Po zarátaní všetkých najhlavnejších položiek, ktoré tvoria celkové daňovo-odvodové zaťaženie, je dokázané, že zaťaženie jednotlivými daňami a súvisiacimi poplatkami v SR je najvyššie z krajín strednej a východnej Európy.

Viacerými nesprávnymi rozhodnutiami štátnych orgánov sa na Slovenskom trhu vytvorili podmienky, ktoré spôsobujú, že dopravné spoločnosti sú v situácii, keď každé navýšenie nákladov na prepravu môže spôsobiť ich zánik a obmedzenie činnosti.

Podnikanie v cestnej doprave je na Slovensku každodenný boj o prežitie. Náklady dopravných spoločností sú na hrane pokrytia, pretože ceny tlačí silná konkurencia z okolitých štátov na úrovne, ktoré si podnikateľ zo Slovenska nemôže dovoliť, pretože by bol stratový.

Výška dane z motorových vozidiel, mýtne poplatky, odvody zamestnávateľa či vysoká cena pohonných hmôt sú položky, ktoré výrazne negatívne zasahujú do života dopravcov a spôsobujú stagnáciu domáceho trhu. V porovnaní s okolitými štátmi ich má Slovensko na najvyšších úrovniach, takže náklady domácej kamiónovej či autobusovej spoločnosti sú ďaleko vyššie ako konkurenčného dopravcu z Poľska, Maďarska či Česka. To spôsobuje aj nepriaznivý pomer slovenských a zahraničných vozidiel využívaných na dovoz či vývoz v rámci Slovenska.

Aby sa zabránilo odlivu slovenských dopravných spoločností do zahraničia alebo ich úplnému zániku, je potrebné v čo najkratšom čase upraviť niektoré z položiek, ktoré bránia rozvoju tohto sektora na Slovensku. Čo s tým bude robiť minister dopravy Árpád Ersek (Most – híd, to zatiaľ nikto netuší. Možno sa od neho dočkáme aj vízie, čo bude so slovenskou lodnou dopravou, ktorá už veľmi dlho stagnuje a je v obrovských problémoch. Nemyslí sa tým to, že by mali problémy majitelia súkromných lodí zo Slovenska, ktoré sa preháňajú nielen počas prázdnin po vlnách Jadranského aj iných morí…