Vasiľ BIĽAK a Robert FICO, čo majú spoločné?

Vasiľ BIĽAK a Robert FICO, čo majú spoločné?

Sú pozývateľmi zahraničných vojsk do našej krajiny a zradcami nášho národa!

12032816_457231367798232_6140468633438271376_oSlovensko – Vstávať !!!

Nemôžeme pripustiť, aby sa zo Slovenska stal vojenský priestor na nástup k vojne proti Rusku, ako to bolo v roku 1939, keď sa Československo stalo nástupným priestorom fašistického Nemecka proti Poľsku, alebo ochrancom politickej moci SMER –SD, tak ako to bolo v roku 1968, keď V. Biľak pozval vojska Varšavskej zmluvy proti vlastným občanom v čase strácania moci KSČ a teraz obdobne sa chráni SMER – SD pred stratou moci Sociálnej demokracie.

 • Československo bolo zradené už v Mníchove „ Mníchovskou dohodou“ o nás bez nás!
 • Československo bolo zradené vlastnou politickou mocou 1968 – pozývacím listom vojsk Varšavskej zmluvy.

kiska_tasr_svitokDnes prichádza opäť zrada vlastného národa a vlastného štátu našimi vrcholovými predstaviteľmi Prezidentom Andrejom Kiskom a aj Premiérom Róbertom Ficom vrátane jeho vlády.

Domáci politici kolaborujú s vojenským paktom o vzniku regionálneho veliteľstva NATO na Slovensku, kde zas rozhodli o nás bez nás a za nás, proti záujmom občanov Slovenska.

Postavili nás pred hotovú vec, bez možnosti diskusie, oponentúry, prípadne referenda tak, ako by sa v suverénnom, zvrchovanom a demokratickom štáte patrilo a nie len to – pán premiér oklamal svojimi vyhláseniami svojich občanov.

Podľa najnovších správ (Okt.2015) na Slovensku vznikne styčný integračný tím a základňa NATO vo Vajnoroch v Bratislave. Ministri obrany členských krajín NATO (08.10.2015) na rokovaní v Bruseli potvrdili vytvorenie styčných integračných tímov (NATO Force Integration Units – NFIU) na Slovensku. Sídlom NFIU budú kasárne Vajnory, kde bude vraj pôsobiť 41 osôb, z toho 21 našich vojakov. Zvyšní vojaci budú z ostatných členských krajín NATO. Styčný integračný tím NATO a základňa vznikne na Slovensku v roku 2016.

20150924_samit_001287275-600x400Vláda Slovenskej republiky dňa 28. októbra 2015 na svojom riadnom zasadaní svojim uznesením č. 584/2015 odobrila trvalú prítomnosť cudzích armád (príslušníkov ozbrojených síl členských štátov NATO) na našom území.

Týmto aktom sa Slovenská republika dobrovoľne stáva politicky nesvojprávnou a vojensky okupovanou krajinou cudzími armádami a mocnosťami proti vôli občanov Slovenskej republiky aj proti Ústave SR.

Takmer po trištvrte storočí Mníchovskej zrady (Mníchovská dohoda / Sep. 1938) v pád Nemeckých fašistických vojsk do Česko-Slovenskej republiky v roku 1939 = začiatok II. Svetovej vojny. Po II. Svetovej vojne (koniec 1945) prišla zrada Československého ľudu v roku 1968 a to pozvaním Varšavských vojsk do Československej socialistickej republiky z dôvodu strachu pádu komunistickej strany v Československu predstaviteľmi KSČ ( V. Biľak).

V roku 2015 prichádza zrada tzv. sociálnej demokracie pod vedením Robertom Ficom v zastúpení Ministrom obrany – pozývacím listom cudzineckých vojsk do Slovenskej republiky.

Dnešná zrada prichádza z vlastných radov od vrcholových predstaviteľov Slovenskej republiky, Prezidentom A. Kiska; Premiérom. R. Fico; Min. obrany M. Glváč vrátane celej vlády SR = (SMER-SD), ktorá ma aj paralelu so zradou pozývacieho listu cudzineckých vojsk na zvrchované územie Slovenskej republiky a to v tom, keď Vasil Biľak – Listom so žiadosťou o “bratskú pomoc” “pred hrozbou kontrarevolúcie” poslúžil ako zámienka na inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, ktorá zastavila obrodný demokratizačný proces Pražskej jari.

DSCN1712Súčasná garnitúra SMER –SD, taktiež pociťuje strach pred občanmi Slovenska z námestí, kde z úst občanov počúva širokú kritiku a tlak na vládu spojenú s Ilegálnou Imigráciou – hrozba Islamizácie Európy a tým aj Slovenskej republiky; Prerastajúce sociálne problémy občanov a chudoby na Slovensku; Protesty proti netransparentným štátnym tendrom (rodinkárstvo, stranícka príslušnosť) – korupcia na najvyšších miestach bez vyšetrovania zodpovedných osôb (Gorila ale aj iné); Protesty proti okupácií cudzineckými vojskami NATO a rôzne ďalšie nepokoje občanov, drobných a stredných Slovenských podnikateľov proti súčasnému systému vedenia politiky Slovenskej republiky pod vedením Roberta Fica.

Strach zo straty moci SMER – SD priniesol aj novelu zákona o voľbách (Zákon č.180/2014 Z. z.) – „Zákon o podmienkach výkonu volebného práva“ – ktorý prináša Štátnu komisiu namiesto čiastočnej transparentnej Ústrednej volebnej komisie, čím sa stráca kontrola nad voľbami 2016 do NR SR kandidujúcimi politickými stranami s vysokou možnosťou manipulácie volieb na prospech štandardných strán sediacich v NR SR a vládnucej politickej strany SMER-SD.

Je viditeľné, že Robert Fico sa so svojou vládou bojí zmien vo vedení štátu pred mimoparlamentnými stranami a ich priaznivcami, ktorých nazýva „Extrémistickými skupinami“ a zreteľne sa bojí, že ak by sa dostali tieto proslovenský orientované mimoparlamentné strany (NOVÝ PARLAMENT, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, CESTA, SĽS), ale aj iné strany k moci vo voľbách do NR SR – 2016, by s vysokou pravdepodobnosťou došlo k vyšetrovaniu a zatváraniu niektorých vrcholových politikov za korupciu presne tak, ako sa báli komunisti v roku 1968. Tento strach prežívajú dnešní sociálni demokrati, ale aj iní politici, ktorí viedli túto krajinu od vzniku Slovenskej republiky až dodnes a vzájomne si vždy kryli chrbáty. Tento ich strach sa stupňuje čoraz viac sa približujúcimi voľbami do NR SR – 2016.

stiahnuťPresne opakovaný postup v tejto paralele medzi rokom 1968 a rokom 2015 je, že SMER- SD pozýva cudzinecké vojska, avšak tentokrát so Severoatlantickej aliancie NATO, na územie zvrchovanej demokratickej Slovenskej republiky, aby akože nás chránili pred nepriateľom, avšak pravda je iná. Slovensko nemá nepriateľa a preto je dosť zrejme, že ide o ochranu zapredaných politických strán inklinujúc k západnej oligarchii, ktoré si hovoria štandardné politické strany sediace v NR SR temer 25 rokov na občasné zmenený názvov týchto strán, avšak stále s tým istým obsadením politikov, na pár malých výnimiek a náhod, ktoré sa vo svojom ošiale po moci a peniazoch rýchlo prispôsobili.

Pozývací list cudzineckých vojsk na územie zvrchovanej Slovenskej republiky!

35936_obr“Na zasadnutí ministrov obrany členských krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy dňa 5. februára 2015 bol deklarovaný záujem Slovenskej republiky o vytvorenie NFIU (NATO FORCE INTEGRATION UNIT/tím pre integráciu síl NATO) na území Slovenskej republiky”.

Z toho je evidentné, že o zriadenie veliteľského centra NATO na Slovensku požiadalo Slovensko, že Slovensko je v zastúpení Ministerstvom obrany SR (M. Glváč) iniciátorom zriadenia vojenskej základne vo Vajnoroch!

Teda žiadny nátlak zo strany velenia NATO, ale vlastná iniciatíva vlády Slovenskej republiky pod vedením R. Ficom sú príčinou prítomnosti príslušníkov cudzích armád na Slovensku!

1924584-img-bilak-smrt

 

Ide o presnú paralelu s obdobím roku 1968 z iniciatívy Vasiľa Bilaka – Pozvanie Varšavských vojsk na územie bývalej Československej socialistickej republiky na udržanie Socialistického zriadenia.

Sovietska tlač odôvodňovala v nasledujúcich dňoch vstup vojsk i existenciou pozývacieho listu, ktorý zostavili prívrženci konzervatívneho krídla KSČ, v ktorom žiadali o pomoc v boji proti “kontrarevolúcií”.

 

Zdroj: tlačová správa : http://www.dnes24.sk/horuca-aktualita-priamo-z-rokovania-na-nasom-uzemi-budu-posobit-vojenski-planovaci-z-nato-220101 http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-192613?prefixFile=m_

Na vyslovenie pripomienok k predmetnému návrhu „Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit“ pred zasadaním vlády SR bolo vyzvaných 15 Slovenských ministerstiev a Úrad vlády SR. Z oslovených NIKTO okrem jednej nepodstatnej pripomienky Ministerstva financií SR nemal k návrhu žiadne pripomienky.

Pán Premiér R. Fico – Vláda SR a Pán Prezident A. Kiska na koho strane stojíte?

Boli ste volený občanmi SR a nie Americkou ambasádou a ani nie Washingtonom či Bruselom!!!

Máte strach, pred vlastnými občanmi, alebo ste sa zapredali vojnovým štváčom a chystáte naše územie na prípravu vojny proti Rusku?

Slovenská republika má byť demokratická a v jej politike majú byť odstránené totalitné zložky a také konanie, ktoré bude v rozpore so zásadami mierovej politiky alebo právneho, zvrchovaného a demokratického štátu.

V tomto duchu sa má viesť aj trvalá mierová spolupráca s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity vrátane riešenia diplomatickej spolupráce, rozvíjania vnútroštátneho a medzinárodného zmieru, ochrany občanov SR a nie ochrana Vašej politickej moci !!!

Krátky prehľad udalosti:

 • Prezident Andrei Kiska bol do úradu inaugurovaný v júni 2014 a už 4-5. september 2014 – sa zúčastnil na najdôležitejšom summite NATO za posledných niekoľko desiatok rokov. Na rokovaniach sľúbil vybudovanie logistickej základne v Poprade pre potreby aliancie, ktorá by mala slúžiť aj na uskladnenie munície v prípade potreby zásahu NATO. Okrem toho sa Slovensko na summite zaviazalo, že nebude znižovať rozpočet na obranu, ale opačne bude dávať 20% z rozpočtu ministerstva obrany na modernizáciu armády.

Zdroj: http://www.cas.sk/clanok/292575/kiska-pokecal-s-obamom-cameronom-ai-princom-charlesom-slubil-nato-zakladnu-v-poprade.html alebo http://poprad.dnes24.sk/kiskov-slub- na-summite-nato-v-britanii-v-poprade-by-mala-vyrast-logisticka-zakladna-183754

 • Mesto Poprad Sep. 2014 v reakcii na túto informáciu zverejnilo na svojej webovej stránke anketu, v ktorej môže verejnosť vyjadriť svoj názor: – “Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO v Poprade. Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?.

„V priebehu necelých 24 hodín od spustenia ankety bol zaznamenaný skutočne enormný záujem o vyjadrenie názoru občanov, kde za necelých 22 hodín zaznamenali takmer 1 000 hlasovaní, čo je na naše pomery rekordné číslo, “ povedal hovorca mesta Poprad Marián Galajda.

V ankete “Slovensko chce zriadiť logistickú základňu pre potreby NATO “Súhlasíte s takouto formou podpory aliancie?“ odpovedalo “nie” 902 hlasujúcich, pre možnosť “áno” sa rozhodlo 59 hlasujúcich. Štyria dali možnosť „nezaujíma ma to.“

Zdroj: http://www.topky.sk/cl/10/1422863/Zakladna-NATO-v-Poprade–Vacsine-hlasujucich- je-proti-

 • Premiér Robert Fico v reakcii na postoj občanov z Popradu vyhlásil 19. Septembra 2014, že by sa postavil proti vybudovaniu základne Severoatlantickej aliancie na Slovensku, aj keby ho to malo stáť odchod z politiky. Povedal v rozhovore, ktorý publikoval denník Nový čas.
 • R. Ficove slova boli:
 • „Je zlé, keď chce niekto malé krajiny ako Slovensko vťahovať do veľkých geopolitických súbojov,“
 • „Aj keď sme v NATO, neznamená to, že musíme mať na svojom území základne s cudzími vojakmi. Keby nás do toho niekto nútil, vyvolal by som referendum,“ vyhlásil slovenský premiér.

Zdroj: http://spravv.pravda.skJdomace/clanok/329856-ľico-bv-zakladnu-nato-na-slovensku-nepripustil/, ale aj iný zdroj http://www.tvden.cz/rubriky/zahranici/evropa/fico-zakladna- nato-na-slovensku-ani-nahodou 318212.html.

(Dnes tieto stránky sú zrazu nefunkčné = cenzúra aj našich médii ( serverov) je pod vplyvom SMERU tak silná, že prepadávame sa do totalitného systému ako za čias, keď bolo vo vedení našej krajiny KSČ aj keď vtedy neexistoval internet.)

images (1)V roku 2015 už Robert Fico zastáva iný postoj a doslovne klame občanov a to nie je po prvý raz. Dnes tvrdí, že nejde o zriadenie vojenskej základne, ale o aké si veliteľské centrum NATO na území SR.

Fico len chytráči so slovíčkami, ale ide stále o to isté = „Súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky“, či by už išlo o vojenskú základňu alebo aj veliace centrum NATO, ktoré je ešte výraznejším posunom k vojenským operáciám a cvičeniam ako samotný sklad (vojenská základňa). V každom prípade ide o pôsobenie zahraničných vojsk na zvrchovanom území SR aj keď sme členom NATO, ktoré sem pozvala Slovenská vláda. Aj v roku 1968 sme boli členmi Varšavskej zmluvy a vpád vojsk “Varšavskej zmluvy” sme všetci odsudzovali a boli tu až do tzv. Nežnej revolúcii pokiaľ nedošlo k zmene režimu so socialistického na demokratický. V čom potom je rozdiel? V ničom.

imagesJe zrejme, že ak raz na území Slovenska má súhlas pôsobiť cudzinecká armáda ide o vojenskú základňu a takáto armáda už neodíde z územia, ktoré zabrala viď Nemecko od druhej svetovej vojny až po dnes. Ťažko jej môže štát v ktorom pôsobí niečo diktovať či bude mať aj na svojej základni vojenskú techniku (zbrane), ktorú odôvodní vlastnou ochranou svojho veliteľstva. Cudzinecká armáda nepatrí do jurisdikcie štátu v ktorom pôsobí, ale štátu z ktorého pochádza nakoľko veliteľom ozbrojených síl je zväčša Prezident a Minister obrany konkrétnej armády daného štátu.

Takéto hrozby môže očakávať aj Slovensko, ak sa tu usídli veliteľstvo NATO, ktorému velí USA.

450px-B-61_bombBerlín 20. Septembra 2015

Plány rozmiestniť americké jadrové zbrane v Nemecku potvrdzujú dokumenty týkajúce sa rozpočtu USA, ktoré sa podarilo získať relácii Frontal-21 na televíznom kanáli ZDF.

Plány SRN investovať prostriedky do rozmiestňovania amerických atómových bômb potvrdil politik zastupujúci stranu sociálnych demokratov Thomas Hitschler. Podľa informácií nemeckého televízneho kanálu ZDF je reč o 20 taktických jadrových zariadeniach, ktoré je možné transportovať s pomocou stíhačiek nemeckého letectva.

Zdroj: http://www.nwoo.org/2015/09/26/americke-atomove-bomby-pro-nemecka-letadla/

Skutkový stav a postup Slovenskej vlády pod vedením Roberta Fica

V Bruseli 08.10.2015 Ministri obrany členských krajín NATO na čele s Min. obrany Martinom Glváčom potvrdili vytvorenie styčných integračných tímov (NATO Force Integration Units – NFIU) na Slovensku vo Vajnoroch v Bratislave. „Účelom NFIU je zvýšiť reakcie schopnosť Aliancie a uľahčiť nasadenie jednotiek veľmi rýchlej reakcie a jednotiek rýchleho nasadenia. NFIU bude dohliadať na prípravu, koordináciu a zabezpečenie hladkého príjmu koaličných vojsk NATO v prípade ich nasadenia na území Slovenskej republiky. Ich úlohou tiež bude koordinácia cvičení medzi ozbrojenými silami SR a NATO. Rezort obrany už začal s prípravnými prácami na budovanie potrebnej infraštruktúry. Súbežne s tým sa vykonávajú opatrenia na zabezpečenie vytvorenia a fungovania organizačného jadra pre NFIU. Slovenské NFIU bude začlenené pod velenie Mnohonárodného zborového veliteľstva Severovýchod v Štetine (MNC-NE).

Zdroj: http://gloria.tv/media/YNheP7LBv2h

Vláda Slovenskej republiky dňa 28. októbra 2015 na svojom riadnom zasadaní svojim uznesením Č.Uznesenia: 584/2015 odobrila trvalú prítomnosť cudzích armád a ďalších príslušníkov ozbrojených síl členských štátov NATO na našom území.

Ak vezmeme správy z Nemecka a USA o rozmiestňovaní jadrových zbraní v Európe je zrejme ohrozené aj Slovensko a nie je možné veriť do budúcnosti, že sa jadrové zbrane prostredníctvom krycieho názvu spoločenstva NATO nedostanú aj na Slovensko do novo zriadených vojenských základní. Všetci dobre vieme, že vedenie NATO vedie USA.

Pýtame sa Vás pán premiér R. Fico, ale aj Vás pán Prezident A. Kiska, kedy odstúpite zo svojich funkcií (politiky)?

Porušujete svoje prísahy a sľuby občanom, tak Vás vyzývame, aby ste dobrovoľne skončili v Slovenskej politike a opustili svoje funkcie, alebo mate poslednú príležitosť začať počúvať hlas občanov (zvolajte referendu o vystúpení alebo zotrvaní SR v NATO a začnite hájiť záujmy Slovenského občana a Slovenskej republiky alebo odíďte!

DSCN2720Opäť je občan Slovenska oklamaný a dnes aj zradený svojimi volenými zástupcami do ústavných funkcii a je čas na nás občanoch, aby sme vyšli do ulíc v čo najväčšom počte a zvrhli zapredaných politikov, tentoraz zapredaných z Washingtonu a Bruselu.

 • Slováci, občania chráňme spolu zvrchovanosť Slovenska!
 • Chráňme spolu MIER!
 • Chráňme demokratické princípy a nastoľme skutočnú demokraciu, kde si budú ľudia rovní a budú mať moc občania a nie skorumpované politické strany a ich vedenia.
 • Je nutné urýchlené zmeniť volebný systém, aby takíto zástupcovia boli okamžite odvolaní ak konajú proti vôli občanov – voličov.

DSCN1918Nechceme na území Slovenska žiadne zahraničné vojska a ani americké vojska a vyzývame Vás choďte domov z územia Slovenska!!!

 • Nechceme žiadne vojenské základne NATO na Slovensku a ani styčný integračný tím NATO či veliteľského centra aliancie na Slovensku.
 • Nechceme ani Islamizáciu Slovenska a prijímanie ilegálnych utečencov.
 • Nechceme zapredanú a skorumpovanú vládu a ani prezidenta, ktorí nehajá záujmy občanov Slovenska.

My občania Slovenska sme proti tomu, aby išli bojovať naši muži, deti, vnuci či pravnuci za záujmy niekoho iného, ktoré sú pre nás absolútne cudzími záujmami – záujmami Američanov!

 • Nesúhlasíme so žiadnymi cudzineckými vojskami na Slovensku!
 • Nesúhlasíme s prijímaním Ilegálnych utečencov!
 • Prestaňte ohrozovať / zadlžovať Slovensko!
 • Nesúhlasím s farizejskou politikou SMER – SD, ako menšie zlo, lebo ste rovnaké zlo, ako všetky politické strany, ktoré ste túto Slovenskú republiku od jej vzniku 1993 uvrhli do zadlženosti, nesebestačnosti, chudoby, vysokej miery nezamestnanosti a množstvo ľudí ste odkázali živoriť a chcete nám zobrať aj zvrchovanosť s pripravovanou hrozbou ohrozovania MIERU v Slovenskej republike.

SLOVENSKO JE MIEROVOU KRAJINOU a odmietame akékoľvek provokácie, ktoré by mali a mohli viesť k nepriateľským vzťahom s inými krajinami a vnútorným nepokojom v našej krajine.
logo

Pozri aj video z protestu pred Ministerstvom obrany v Bratislave.