Príďte na nevšedné podujatie odkrývajúce dejiny Slovenska v 9. storočí!

Príďte na nevšedné podujatie odkrývajúce dejiny Slovenska v 9. storočí!

Poznanie našej histórie je základom našej identity. Iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO pozýva a pripája sa k pozvánke Hlaholskej akadémie pri DMS v Bratislave, pri príležitosti vyhlásenia Roka sv. Klimenta Slovenského zo strany UNESCO. Vyhlásenie bolo dňa 27. júla 2016, pričom pripravované decembrové podujatie je toho súvisiacou aktivitou.

devin-3-dec

sv-_kliment_slovenskyuSvätec, Kliment, sa v literatúre spomína aj ako Kliment Ochridský alebo Kliment Bulharský. Bol učeníkom vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkej Morave. Krajina Starých Slovákov, ktorých predkovia od starodávna žili v strednej Európe, a dnes ich nazývame aj Sloveni, (pozn.: nesprávne Slověni s mäkčeňom alebo Sloväni a pod.), sa práve takto označuje od čias Konštantína Porfyrogenta (913 – 959), čiže Veľká Morava. Preto, lebo vtedajší cisársky zapisovateľ označil ľud okolo rieky Moravy a Dunaja podľa samotnej rieky Moravy.
Iný, tzv. exoetnonym, čiže pomenovanie ako konkrétne ľudské spoločenstvo nazýva seba samých, pochádza z roku 864, keď Ľudovít Nemec, resp. jeho vtedajší mníšsky zapisovateľ označil ľud z okolia Nitry slovnou skomoleninou “slovgenčin marcham” – “slovenčin marcham (marka ako územná oblasť)” – oblasť (krajina) Slovenov?! a pod.

Vráťme sa ale k našej ústrednej téme. Po Metodovej smrti 6. apríla 885 na Veľkej Morave, a po nastolení hegemónie zo strany tamojšieho nemeckého duchovenstva pod egidou franského kňaza Vichinga, a podľa moravsko-panónskych legiend aj z vôle Svätopluka, učeníci a pokračovatelia našich vierozvestov boli z Veľkej Moravy vyhnaní. Životopisy svätých, legendy, uvádzajú: …čo mladých predali do otroctva, a starých, hoc aj nahých hnali vetrom, ktorý neustále duje v podunajských krajoch. Stalo sa tak v mrazivý februárový deň roku 886.

Jedným z učeníkov bol práve sv. Kliment a zachránil sa na území vtedajšej Bulharskej Ríše. Na Balkáne si ho nesmierne vážili a uctievajú ho dodnes ako svätca. Kliment sa stal zakladateľom univerzity v Ochride, dnes Macedónsko, a tiež aj celej slovanskej písomnosti na území starého Bulharska. Okrem toho bol pedagógom, spisovateľom a ako básnik sa zaradil medzi najvýznamnejších stredovekých poetov.

V roku 893 sa sv. Kliment stal prvým slovanským biskupom u južných Slovanov, vstúpil do rehole a jeho mníšske meno Kliment je podľa rímskeho pápeža sv. Klementa.
Tu sa natíska otázka, ako je možné, že z rodu našich predchodcov vzišiel takýto význačný muž, a ešte ani v súčasnosti sa jeho meno u nás temer nespomína. Alebo inými slovami, ako je aj možné, že plnosť našich dejín, a nielen z 9. st., je interpretovaná tak, aby bola na mieru šitá pre akúsi beztvarú masu obyvateľov, ktorí nevedia o sebe nič, na čo by mali byť právom hrdí. A ako je možné, že ktosi vo svojich, dnes už zrejmých štruktúrach, dlhodobo pracuje proti tejto hrdosti, a je tomu tak preto, lebo sa jej obáva? Komu vyhovuje prázdnota bez identity a ničota pripodobňujúca sa vymláteným klasom obilia, z ktorých už nikdy nič nevzíde?!

Nepodobá sa náhodou práve táto vízia na slová eurobyrokrata Fransa Timmermansa o tom, že diverzita, čiže vytvorenie beztvarej odnárodnenej a rasovo i kultúrne zmiešanej ľudskej spoločnosti je novým modelom pre Európu?, viď. http://www.hlavnespravy.sk/mrazivy-prejav-miestopredsedu-europskej-komisie-diverzita-je-osudom-vsetkych-narodov/782560

cropped-Logo_SZS.pngNajlepšou obranou proti prejavom spomenutej diverzity v širších spoločenských a kultúrno-spoločenských súvislostiach je pestovanie a upevňovanie národného povedomia. A odkrývanie toho, čo nedovolili rozvíjať z dôvodu napredovania náboženstva a kresťanstva ani komunisti, a ani súčasní fundamentalisti bruselského razenia!
Preto, vážení sympatizanti a priatelia SPOLOČNE ZA SLOVENSKO, príďte na nevšedné podujatie odkrývajúce dejiny Slovenska v 9. storočí! Staňte sa aj Vy svedkami príchodu ostatkov sv. Klimenta na naše územie, ktorý sa takto symbolicky vracia do krajiny a k ľudu, ktorý je jeho ľudom a jeho krajinou.

Pozvánka na udalosť  1100. Výročie úmrtia Sv. Klimenta Slovenského TU