29. výročie „Sviečková manifestácia“

29. výročie „Sviečková manifestácia“

Slováci 25. marca si pripomenuli 29. výročie sviečkovej manifestácie v Bratislave. Približne päťsto veriacich občanov zo všetkých kútov Slovenska sa stretlo pri Morovom stĺpe a v modlitbách Korunky Božieho milosrdenstva spolu prešli z Rybničného námestia cez priestranstvo „Sviečkovej manifestácie“ Hviezdoslavovo námestie k pamätníku Sviečkovej manifestácie. Modlitbami pokračovali pri soche Fatimskej Panny Márie pri pamätníku Sviečkovej manifestácie, ktorý je umiestený pred Kostolom Notre Dame.