25. apríl 2017 – Pri príležitosti 70. výročia úmrtia Mons. ThDr. Jozefa Tisu, sa uskutočnil vedecký seminár na pôde biskupského úradu v Nitre, katedry cirkevných dejín RKCMBF UK.

25. apríl 2017 – Pri príležitosti 70. výročia úmrtia Mons. ThDr. Jozefa Tisu, sa uskutočnil vedecký seminár na pôde biskupského úradu v Nitre, katedry cirkevných dejín RKCMBF UK.

  • Lubomir Varacka

    Prosím, bude zo seminára aj pre záujemcov dostupný zborník, alebo audio-video spracovanie? Mám vážny záujem. Srdečne Vám ďakujem! ♥
    Kontakt poskytnem správou cez: https://www.facebook.com/lubomir.varacka