23. január je dňom, kedy slávime medzinárodný deň patriotizmu, teda hrdosti na príslušnosť k určitému národu.

23. január je dňom, kedy slávime medzinárodný deň patriotizmu, teda hrdosti na príslušnosť k určitému národu.

V Slovenskom význame patriot znamená vlastenec, národovec, ktorý prejavuje lásku k vlasti a k svojmu národu. Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú hrdosť na minulosť a prítomnosť v úsilí chrániť záujmy svojej vlasti, kultúry, tradícií a štátnosti.

Vlastenectvo akoby bolo na Slovensku zabudnutým slovom, resp. zakázanou témou, ktorú väčšina z nás buď nepovažovala za hodnú pozornosti, alebo je a bola dokonca predmetom posmechu a pohŕdania. Ak aj niektorí naši politici o vlastenectve občas hovorili, bolo to zväčša len účelové využívanie tohto slova, ktoré zrejme v konečnom dôsledku len prispelo k profanácii vlastenectva v našej spoločnosti. V našom mladom štáte, ktorý vlastne ešte stále len buduje svoje základy, však možno takéto zanedbávanie či ignorovanie tohto fundamentu existencie a rozvoja štátnosti len ťažko pochopiť a ospravedlniť. Máme možnosť sa domnievať, že doterajšou nedostatočnou pozornosťou venovanou vlastenectvu a zanedbávaním rozvíjania vlasteneckého cítenia sa dajú vysvetliť aj doterajšou nevýchovou obyvateľov Slovenskej republiky k národnému povedomiu.  Súčasnou snahou slovenskej politiky a európskych elít je doslovne potláčať národné princípy v snahe budovania o dajaký si super štát, kde Slovensko by sa stalo dajakou si kolóniou.

Práve preto ani my by sme teda nemali vlastenectvo považovať za niečo historicky prežité a prekonané, alebo za niečo nemoderné a hodné nanajvýš posmešného úsmevu. Ukazuje sa, že aj napriek prebiehajúcim procesom integrácie štátov západnej Európy, Angličania či Švajčiari neprestali byť vlastencami, hrdými na svoje štáty, resp. národy, a v Európe si svoj patriotizmus zrejme uchovajú. Ak chceme v budúcnosti aj v tejto oblasti ísť podobnou cestou, mali by sme si urýchlene zistiť, ako je to v súčasnosti s vlastenectvom obyvateľov Slovenska, ujasniť si aký druh vlastenectva občanov chceme a nájsť optimálny spôsob jeho podpory a prehlbovania.

Najskôr by sme zrejme mali získať odpovede na otázky, ako chápu naši občania vlastenectvo, aký druh vlastenectva je pre nich typický, aké intenzívne je ich vlastenecké cítenie a ako sa prejavuje v ich konaní, v čom ich vlastenectvo posilňuje.  

Myslíme si, že nedostatkom nášho politického i ostatného života po vzniku druhej Slovenskej republiky ako skutočnosť, že naši občania zatiaľ nežiadajú od svojich politikov, aby boli predovšetkým vlastencami, a to nielen slovami, ale aj skutkami.

Prosíme vás, napíšte nám ako vnímate vlastenectvo k Slovensku, a ako prejavíte svoju spolupatričnosť k Slovensku v rámci medzinárodného dňa patriotizmu.

Náš email:  info@spolocnezaslovensko.sk