130. výročie narodenia prvého prezidenta Mons.ThDr. Jozef Tiso v Bytči

130. výročie narodenia prvého prezidenta Mons.ThDr. Jozef Tiso v Bytči

Deň 13. október 2017 je pamätným výročím, keď sa narodil Mons. ThDr. Jozef Tiso, tvorca slovenskej autonómie a slovenskej samostatnosti. Jeho snahou bolo, aby sa slovenský národ nemusel schovávať pod iným menom, ale aby bol pomenovaný tak, ako ho Pánboh stvoril. Tiso je významná osobnosť v dejinách Slovenska a preto národní aktivisti vyhlásili tento kalendárny rok za rok Jozefa Tisu. Aktuálne sú dve výročia, 130 rokov od jeho narodenia a 70 rokov od justičnej vraždy prvého slovenského prezidenta. Pre Slovensko a pre slovenský národ je 13. október dňom, keď sa v Bytči, v roku 1887 narodil prvý slovenský prezident, v rodine Jozefa Gašpara Tisa a matky Terézie, rod. Budíškovej. Jozef Tiso bol v poradí druhé z desiatich detí. Do úradu prezidenta nastúpil 26. októbra 1939 ako osobnosť vtedajšej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Od 7. októbra 1938 do 9. marca 1939 bol predsedom vlády autonómneho Slovenska. Pre historikov, ale aj pre roduverných Slovákov je Tiso jednou z najväčších osobností slovenských dejín.