SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

Staň sa členom

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

Staň sa členom

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

Staň sa členom

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

Staň sa členom

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

Staň sa členom

cinnost

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO je občiansko-politická iniciatíva, ktorá vznikla v roku 2015 v úsilí zjednotenia slovenských občanov a  politických strán, hnutí za „SPRAVODLIVÉ NOVÉ SLOVENSKO“. Cieľom je zjednotenie ľudí, občanov slovenskej republiky vnímajúc vlastnú identitu, občiansku príslušnosť k Slovensku a k slovenskému národu. Pokiaľ niekto nemá vlastnú identitu, nemôže chcieť, aby ho iní rešpektovali. Identita spoločenstva ľudí sa spája s kultúrnymi hodnotami spoločnosti, ktoré sú nám blízke, tradičné, a odovzdávajú sa z pokolenia na pokolenie. Ak poznáme vlastnú identitu, že sme  roduverní Slováci, tak potom je zrejme, že my sme vy a vy ste my. Sme proste spoločenstvo Slovákov, slovenských občanov. Naším cieľom nie je robiť rozdiely medzi občanmi, ale každý sme si rovní vo svojich právach ako aj povinnostiach budovať SPRAVODLIVÉ NOVÉ SLOVENSKO pre všetkých občanov Slovenska. Princípom našej budúcnosti je zjednotenie všetkého dobra v prospech Slovenska a slovenského ľudu, slovenského občana. Buďme svorní, kráčajme svorne napred SPOLOČNE ZA SLOVENSKO v pomoci jeden druhému a potom nebude moci, ktorá by nás premohla.

Spoločne dokážeme chrániť naše kultúrne dedičstvo a učiť naše budúce generácie k slovenskej identite a národnému povedomiu.

Spoločne dokážeme vybudovať zdravý a silný národ, silného občana našej spoločnosti.

Spoločne vybudujeme nezávislosť, slobodu  a sebestačnosť pre životné potreby nás všetkých.

Spoločne dokážem meniť Slovensko k lepšej  a vyššej životnej úrovni nás občanov Slovenska.

Spoločne dokážeme budovať naše hospodárstvo, z ktorého môžeme mať my všetci pôžitky.

Spoločne dokážeme vybudovať zdravý a silný národ, silného občana našej spoločnosti.

Spoločne zabezpečíme dôstojnosť života našich starých rodičov a našich detí.

Spoločne zabezpečíme vzdelávanie, vzdelanosť nášho národa.

Spoločne dokážeme zabezpečiť vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť nášho štátu a našich rodín.

Spoločne dokážeme vybudovať skutočne právny, demokratický, zvrchovaný a neutrálny mierový štát.